• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Aralık Özel Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 7. sayısı, Aralık ayında bir Özel Sayı ile yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 01.12.2018 tarihine kadar dergimizin Makale Takip Sistemi'ne makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI) indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 6. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 6. sayısı 31.10.2018 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  6. sayımızda hakem süreçlerini tamlayan birisi İngilizce 11 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan eski Türk edebiyatı, Fars edebiyatı, İngiliz edebiyatı, Türk dili, tarih, iktisat, işletme ve spor bilimleri ile ilgili makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 6. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 22
  Bugün Toplam : 152
  Genel Toplam : 201197

Arama

Murat KÜÇÜKUĞURLU
Cumhuriyet Dönemi’nde Trabzon’un Su Meselesi ve Atasu Projesi , ss. 7-30
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Serkan ÖZER
Haçlıların Antakya’yı Zaptına İslam Dünyasının Tepkileri , ss. 65-92
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Şehri KARAKAŞ
V. Haçlı Seferi ve Haçlıların Dimyat’ı Zaptı , ss. 7-26
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Murat KACIROĞLU
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında (1923–1940) Toplumcu-Gerçekçi Edebiyat Tartışmaları , ss. 27-71
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ahmet DURAK
Akdeniz’de Osmanlı Korsanlığı ve Osmanlının Korsanlıkla Mücadelesi (1530-1571) , ss. 131-148
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gürkan ÇALMAŞUR
TÜRKİYE'DE HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARININ ANALİZİ , ss. 61-73
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Murat KACIROĞLU
SANATTA MODERNİZM VE MODERNİST ŞİİR ÜZERİNE BİR DENEME , ss. 1-24
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Hikmet AKYOL
PERAKENDE SATIŞ HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI , ss. 117-130
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ömer AKSOY
TÜRKİYE’DE BALKANLARA ARTAN AKADEMİK İLGİNİN BİR SONUCU OLARAK BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI , ss. 145-153
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Serkan NAKTİYOK
ETİK İKLİMİN İŞ TATMİNİ VE İŞE YABANCILAŞMA DÜZEYİNE ETKİSİ , ss. 57-71
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Veli Ahmet ÇEVİK
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA ENDİŞELERİ VE KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ , ss.
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Muhammet MAVİBAŞ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDE GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARININ İNCELENMESİ , ss. 121-133
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ömer AKSOY
İLHAMÎ BABA JEPÇEVÎ’NİN TÜRKÇE NAMAZ RİSALESİ: TUHFETÜ’L-MUSALLİN VE ZÜBDETÜ’L-HAŞİİN , ss. 169-191
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Abdulkadir Sezai EMEÇ
TİCARİ DIŞA AÇIKLIK İLE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ , ss. 193-206
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ahmet KALKAN
CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLTU’DA İDARÎ TEŞKİLATLANMA (1923-1950) , ss.
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Qiyas Şükürov
ŞEKİ ESKİ HÂKİMİ SELİM HAN’IN OSMANLI DEVLETİ’NE İLTİCASI MESELESİ , ss.
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Sevinç NAMLI
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİKLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ , ss.
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Sevcan KILIÇ AKINCI
PAYDAŞ YAKLAŞIMININ YEREL ÖNLEME VE GÜVENLİK PLANLARINA UYGULANMASI: TÜRKİYE’DE SİVİL GÖZETİMİN GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEĞİ , ss.
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)


Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri