• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • 12. Sayı

  Dergimizin 12. sayısı için makale kabul takvimi aşağıdaki gibidir. 

   

  Dönem / Sayı Makale Kabül Tarihi  E - Yayım Tarihi
   Nisan / 12  1 Kasım 2020 - 15 Mart 2021  30 Nisan 2021

  Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 42
  Bugün Toplam : 178
  Genel Toplam : 414727

Arama

Murat KÜÇÜKUĞURLU
Cumhuriyet Dönemi’nde Trabzon’un Su Meselesi ve Atasu Projesi , ss. 7-30
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Serkan ÖZER
Haçlıların Antakya’yı Zaptına İslam Dünyasının Tepkileri , ss. 65-92
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Şehri KARAKAŞ
V. Haçlı Seferi ve Haçlıların Dimyat’ı Zaptı , ss. 7-26
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Murat KACIROĞLU
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında (1923–1940) Toplumcu-Gerçekçi Edebiyat Tartışmaları , ss. 27-71
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ahmet DURAK
Akdeniz’de Osmanlı Korsanlığı ve Osmanlının Korsanlıkla Mücadelesi (1530-1571) , ss. 131-148
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Gürkan ÇALMAŞUR
TÜRKİYE'DE HANEHALKI TÜKETİM HARCAMALARININ ANALİZİ , ss. 61-73
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Murat KACIROĞLU
SANATTA MODERNİZM VE MODERNİST ŞİİR ÜZERİNE BİR DENEME , ss. 1-24
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Hikmet AKYOL
PERAKENDE SATIŞ HACMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ARDL SINIR TESTİ YAKLAŞIMI , ss. 117-130
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ömer AKSOY
TÜRKİYE’DE BALKANLARA ARTAN AKADEMİK İLGİNİN BİR SONUCU OLARAK BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI , ss. 145-153
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Serkan NAKTİYOK
ETİK İKLİMİN İŞ TATMİNİ VE İŞE YABANCILAŞMA DÜZEYİNE ETKİSİ , ss. 57-71
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Veli Ahmet ÇEVİK
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA ENDİŞELERİ VE KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ , ss. 1-12
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Muhammet MAVİBAŞ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDE GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARININ İNCELENMESİ , ss. 121-133
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ömer AKSOY
İLHAMÎ BABA JEPÇEVÎ’NİN TÜRKÇE NAMAZ RİSALESİ: TUHFETÜ’L-MUSALLİN VE ZÜBDETÜ’L-HAŞİİN , ss. 169-191
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Abdulkadir Sezai EMEÇ
TİCARİ DIŞA AÇIKLIK İLE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ , ss. 193-206
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Ahmet KALKAN
CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLTU’DA İDARÎ TEŞKİLATLANMA (1923-1950) , ss. 131-178
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Qiyas ŞÜKÜROV
ŞEKİ ESKİ HÂKİMİ SELİM HAN’IN OSMANLI DEVLETİ’NE İLTİCASI MESELESİ , ss. 113-129
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Hande BABA KAYA
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİKLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ , ss. 179-196
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Sevcan KILIÇ AKINCI
PAYDAŞ YAKLAŞIMININ YEREL ÖNLEME VE GÜVENLİK PLANLARINA UYGULANMASI: TÜRKİYE’DE SİVİL GÖZETİMİN GELİŞTİRİLMESİ ÖRNEĞİ , ss. 225-238
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Musa SEZER
1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE GÖRDES KAZASI , ss. 75-92
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)

Kıvanç DEMİRCİ
TÜRKİYE’DE HAYVAN YAŞAM KALİTESİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI , ss. 1-16
Özet | Abstract | Tam Metin(PDF)


Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri