• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 24
  Bugün Toplam : 50
  Genel Toplam : 397939

Özet


ANADOLU VE SPOR LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPORA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı, Anadolu Lisesi ve Spor Lisesinde öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarını belirlemektir. Belirlenen bu tutumların da sosyo-demografik değişkenler, lisanslı spor yapma, spor dışı bir etkinliğe katılım ve ailesinde spor yapan olup olmamasına göre farklaşıp farklılaşmadığını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda gerekli izinler alındıktan sonra Anadolu Lisesi ve Spor Lisesinde araştırma hakkında öğrencilere bilgilendirme yapılmıştır. Araştırmaya gönüllü katılmak isteyenlere Demirhan ve Altay (2001) tarafından geliştirilen Beden Eğitimi ve Spor Tutum Ölçeği, 58 spor lisesi ve 82 anadolu lisesi olmak üzere toplam 140 öğrenciye uygulanmıştır. Veriler SPSS 16.00 Paket programında analiz edildiğinde normal dağılım gösterdiğinden parametrik testlerle analiz edilmiştir. Sonuçta; 10. sınıftakiler, düzenli spor dışı etkinliğe katılanlar, 15-16 yaş grubunda olanlar, Spor Lisesinde okuyanlar lehine beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlar anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Yaşanan yerin özelliği, anne ve baba eğitimi, gelir düzeyi, okul başarısı, cinsiyet, lisanslı spor yapma değişkenleri açısından ise istatiksel olarak anlamsız bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Beden eğitimi ve spor, Tutum, Anadolu lisesi, Spor lisesi

Kaynakça

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri