• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 21
  Bugün Toplam : 50
  Genel Toplam : 397939

Abstract


The Drinking Water Problem of Trabzon in Republic Era and Atasu Project

In the early years of Republic, the need of the cities for drinking water in Turkey was met by foundations as in Ottoman period. However, in the periods of regression and collapse of Ottoman Empire, the foundation system was degenerated. The foundations couldn’t meet the need of the cities for drinking water properly. So the duty to meet the need of the cities and towns for drinking water was transfered to municipalities by ‘Water Law’ in 1926. The municipility taking on that important task failed to meet the need for drinking water of town people till the midst of 1930s. In the period mentioned, central government stepped in. In 1937, the need of the city for drinking water was conveyed to Atatürk in the course of his coming to Trabzon. The issue of meeting the need of the city for drinking water was tackled seriously by designing drinking water project in consequence of Atatürk’s instruction. For this purpose, a project was designed to transfer the underground water which was to be removed from the around Değirmendere, to city with pipes . The construction finished in 1941 and the city reached the water. The name Atasu was given to that plumbing. However, it was attempted to construct a dam over Galyan Stream in 1984 because of inadequacy of water being got from that plumbing. The ‘Atasu Dam’ which was constructed there was completed in 2011 and so Trabzon attained a new drinking water installation.Keywords
Trabzon, water, foundation, Atasu, projectKaynakça

Arşivler

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi

Trabzon Belediye Arşivi Meclis Zabıtları

Gazete ve Dergiler Doğu gazetesi  Halk gazetesi  Olcay gazetesi Yeniyol gazetesi

Kitap ve Makaleler

15 Yılda Trabzon, CHP Trabzon Halkevi Yayınları, 29 İlkteşrin 1938.

Abdullah Cevdet, “Seyahat Notları: Trabzon’a Muvasalat”, İctihat Mecmuası, Numara: 70, 4 Temmuz 1329.

Bektaş, İhsan, “Atasu Doğuyor”, Trabzon, Aylık Sanat-Aktüalite Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 17, Mayıs 1988.

Belediyeler, İstanbul, Holivut Matbaası, 1933.

CHP Trabzon Vilayeti, 1943-44 Yılları Kongresi Açılış Nutku ve Çalışma Raporu, Ye- niyol Matbaası, Trabzon.

Çakıroğlu, Said Bilal, Tarihi, Ekonomik, Sosyal Yönleriyle Trabzon, 1964.

Çapa, Mesut - Çiçek, Rahmi, Yirminci Yüzyıl Başlarında Trabzon’da Yaşam, Serander Ya- yınları, Trabzon, 2004.

Doktor Cemal Turfan, “Trabzon Bu Yıl Bol ve İyi Suya Kavuşuyor”, Doğu gazetesi, 1 Birinci Kanun 1937.

Encümen-i Vilayet İkinci Katibi Ahmed, “Galyan Suyu Meselesi”, Yeniyol gazetesi, 24 Ağustos 1341.

Ortaylı, İlber,“Osmanlı Belediyeleri ve Kent Hizmetleri”, İslam Geleneğinden Günümüze Şehir ve Yerel Yönetimler, I, Editörler: Vecdi Akyüz-Seyfettin Ünlü, İstanbul, 1996.

Karadeniz Havzası Şimal Kısmı, Tabii, Zirai, Beşeri, Baytari, Cilt: 5, Genelkurmay Baş- kanlığı (Coğrafya Encümeni), Genelkurmay Matbaası, Ankara, 1936.

Küçükuğurlu, Murat, “Cumhuriyet’ten Önce Trabzon’un Su Meselesi”, Karadeniz İncele- meleri Dergisi, Güz 2013, Sayı: 13.

“Mamur Doğuya Doğru-Doğuda İmar İşleri: Neler Yapılacak?”, Doğu gazetesi, 29 Birinci Teşrin 1937.

Numan Sabit Coşkun, “Su Hayat”, Yeniyol gazetesi, 2 Mayıs 1935.

Sanat Ansiklopedisi, Cilt: III, XIV. Fasikül, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1983.

TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, Cilt: 24, 24.4.1926.

Trabzon’a ışık Tutan Anılar, Mustafa Kemal Sayıl’ın Trabzon Anıları (1900-1950), Ha- zırlayan: Mehmet Akif Bal, İstanbul, 2011.

Trabzon Belediyesi Zabıta-i Sıhhiye Talimatnamesi, 19 Kasım 1934.

Trabzon Belediyesi Dergisi, 2011.

“Trabzonluların Atatürk’e Minnet ve Şükranları”, Doğu gazetesi, 2 İkinci Kanun 1938. Usta, Veysel, Arşivlere Yansıyan Belgelerle Trabzon’da Atatürk Sevgisi, Trabzon Beledi-

yesi Kültür Yayınları, Trabzon, 2005. www.matematikciler.org


Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri