• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 17
  Bugün Toplam : 56
  Genel Toplam : 397945

Abstract


On a Report Presented to Sultan Abdülhamid II Aiming to Prevent Brigandage

It is undeniable that, in 19th century, one of the most challenging subjects that Ottoman State was busy with was brigandage. Thus, reconstructing public order and providing citizens with security was so important for Ottoman State’s future. Given the significance of the situation, one of the most experienced bureaucrats of the Empire repared a report on how to cope with mobs and why the public order was corrupted, then presented it to the Sultan. In the report, he proposed that the main causes of this corruption on public order were negligentia of police, gendarmerie and judiciary crew or lack of education of those mentioned, their upbringing surroundings and their being less paid. Writer then proposed some solutions for the problems he presented before.Keywords
Kaynakça

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Perakende Evrakı Askerî Marûzat (Y. PRK. ASK), 20-58.

Cezar, Yavuz, Osmanlı Maliyesinde Bunalım ve Değişim Dönemi (XVIII. yy dan Tanzi- mat’a Mali Tarih), Alan Yayıncılık, İstanbul 1986.

Çadırcı, Musa, “Tanzimat Döneminde Çıkarılan Men’-i Mürûr ve Pasaport Nizâmnâmele- ri”, Belgeler, XV/19, 1993, s. 169-185.

Efe, Aydın, Antakya ve Çevresi Türkmenleri: Küçük Alioğulları ve Reyhanlı Aşireti (XIX. Yüzyıl), Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Er- zurum 2012.

İnalcık, Halil, Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adâlet, Eren Yayıncılık, İstanbul 2000.  Özbek, Nadir, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, 1876-1909”,

Türklük Araştırmaları Dergisi, 16, Güz 2004, s. 59-95.

Uzer, Tahsin, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, TTK, Ankara 1987. Yakut, Kemal, “Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Eşkıyalığın Önlenmesine İlişkin Düzenlemeler”, Kebikeç, 34, 2012, s. 139-158.

Yetkin, Sabri, Egede Eşkıyalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997.


Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri