• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Nisan Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 8. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 01.04.2019 tarihine kadar dergimizin Makale Takip Sistemi'ne makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 7. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin Özel Sayı olarak çıkarmış olduğu 7. sayısı 31.12.2018 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  7. sayımızda hakem süreçlerini tamlayan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, halk  edebiyatı, tarih, iktisat, işletme ve spor bilimleri ile ilgili makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 7. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 37
  Bugün Toplam : 11
  Genel Toplam : 248597

Özet


YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MESNEVİLERDEN YARARLANMA

Türkçe’nin yabancılara öğretilmesinde düşünülmesi gereken konulardan biri, divan şiiri unsurlarının ele alınıp değerlendirilmesidir. Divan şiiri zengin birikimiyle Türkçe ’ye olan ilgiyi artırmaktadır. Bir milletin temel yapı taşlarından biri kültürdür. Dil ise kültürün vazgeçilmez bir unsurudur. Türkçe ile yazılmış binlerce eser ve bu eserler içerisinde işlenen pek çok konu Türkçeye zenginlik katmaktadır. Divan Edebiyatında özellikle Mesnevilerde işlenen konuların çeşitliliği dikkat çekmektedir. Mesnevi nazım şekliyle çeşitli konularda yazılmış olan eserler, Türkçe’nin geniş bir sahada okunmasını ve sevilmesini sağlamıştır. Sade Türkçe ile yazılan ve Türk dilinin tüm zenginliğini işleyen bu eserlerin ele alınıp değerlendirilmesi, elde edilen malzemenin Türkçe’nin zenginliğine katılması ve Türkçe’nin ilgi alanının genişletilmesi gerekmektedir. Mesnevilerde ele alınan kısa hikâyeler okuyucuda merak uyandırmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde mesnevilerdeki bu hikâyeler, Türkçe’nin hem sevdirilmesi hem de öğretilmesinde önemli bir malzeme olarak kullanılmalıdır. Bu çalışmada divan şiirinin zengin malzemesini oluşturan mesneviler hakkında bilgi verildi. Mesneviler işledikleri konulara göre ele alınıp bu konuların Türkçe öğretime ne gibi katkılar sunacağı tartışıldı. Farklı dönemlerde farklı konularda yazılan mesnevilerden örnekler alınarak konuya kaynaklık edecek malzeme oluşturuldu. Elde edilen malzeme öğretimde kullanma biçimine göre alt başlıklara ayrıldı. Yabancılara Türkçe öğretiminde elde edilen malzemenin nasıl işleneceği tartışıldı. Elde edilen sonuçlar ortaya konuldu.Anahtar Kelimeler
Türkçe Öğretim, Divan Şiiri, Mesnevi, Hikâye.

Kaynakça

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri