• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 27
  Bugün Toplam : 111
  Genel Toplam : 396572

Özet


İLHAMÎ BABA JEPÇEVÎ’NİN TÜRKÇE NAMAZ RİSALESİ: TUHFETÜ’L-MUSALLİN VE ZÜBDETÜ’L-HAŞİİN

Dinî-tasavvufi Türk halk edebiyatının ideolojik ve estetik bağlamda Bosna Hersek'teki bir çeşit yansıması olarak kabul edebileceğimiz Boşnak Alhamiyado edebiyatı, 300 yıllık oluşum ve gelişim sürecinde önemli temsilciler yetiştirmiştir. Gelenek içerisinde tekke mensubu olarak insanlara İslam'ı ve tasavvuf yolunun prensiplerini anlatmak gayesi ile didaktik karakterde eserler veren çok sayıda isim yetişmiş ve çok sayıda manzum-mensur eser kaleme alınmıştır. Boşnak alhamiyado edebiyatının Bosna Hersek'teki en büyük temsilcisi olarak kabul edilen Jepçeli Şeyh Abdülvehab İlhamî'nin en hacimli ve en meşhur eseri Türkçe olarak kaleme aldığı Tuhfe-tü 'l-musallin ve zübdetü 'l-haşiin adlı eserdir. Eserin tek nüshası Saraybosna Gazi Hüsrev Begova Kütüphanesi yazma eserler bölümünde bulunmaktadır. Bu eser, hayatı hakkında çok az bilgi bulunan İlhamî'nin mistik ve dinî karakterini en güzel yansıtan eserdir. Biz de bu çalışmamızda İlhamî'nin bu eserini tanıtmak suretiyle İlhamî’nin zihniyet dünyası ve tasavvuf anlayışını ortayaya koymaya çalışacağız.Anahtar Kelimeler
Abdülvehab İlhamî, Boşnak, Bosna Hersek, Tasavvuf.

Kaynakça

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri