• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Nisan Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 8. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 01.04.2019 tarihine kadar dergimizin Makale Takip Sistemi'ne makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 7. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin Özel Sayı olarak çıkarmış olduğu 7. sayısı 31.12.2018 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  7. sayımızda hakem süreçlerini tamlayan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, halk  edebiyatı, tarih, iktisat, işletme ve spor bilimleri ile ilgili makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 7. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 55
  Bugün Toplam : 11
  Genel Toplam : 248597

Özet


TİCARİ DIŞA AÇIKLIK İLE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ticari açıklık, ekonomik büyümenin temel bir bileşeni olup ticari açıklık ve enerji tüketimi arasındaki ilişki, akademisyenler ve araştırmacılar arasında önemli bir tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin ticari açıklığı ile enerji tüketimi arasındaki simetrik ve asimetrik nedensellik ilişkisini ele almaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin 1980-2015 yılları arasındaki döneme ait yıllık veriler kullanılarak, ticari dışa açıklık ile enerji tüketimi arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto simetrik Nedensellik testi ve Hatemi-J asimetrik nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Yapılan simetrik Toda-Yamamoto nedensellik testine göre, hem ticari dışa açıklıktan enerji tüketimine hem de enerji tüketiminden ticari açıklığa çift yönlü nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Hatemi-J asimetrik nedensellik testi sonuçlarına göre ise, ticari dışa açıklık ile enerji tüketimi arasında herhangi bir asimetrik nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Ticari açıklık, sanayileşmeyi teşvik ederek, ekonomik büyümeyi de etkileyebilecek ve ekonomik büyüme de beraberinde enerji talebinde artışı ortaya çıkaracaktır. Ticari açıklığın genişlemesi sayesinde teknolojik ürün sayısının artması, daha düşük maliyetli enerji üretimini ve kullanımını özendirerek ülke enerji verimlilik politikalarına katkı sağlayabilecektir.Anahtar Kelimeler
Ticari Dışa Açıklık, Enerji Tüketimi, Doğrusal Nedensellik, Doğrusal Olmayan Nedensellik

Kaynakça

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri