• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 10. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.03.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısı 27.10.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  9. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, eğitim, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 11
  Bugün Toplam : 382
  Genel Toplam : 355784

Özet


OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞININ DUYGUSAL EMEK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: ENERJİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Küresel düzlemde yaşanan rekabet yeni yönetim anlayışlarını gerekli kılmıştır. Bununla beraber işletme çalışanlarının, müşterileri memnun etmek ve işletmeden bir daha mal ve hizmet talep etmelerini sağlamak için duygusal olarak emek vermeleri önemlidir. Aynı şekilde çalışanların işlerini özümsemeleri ve işten ayrılma gibi bir niyetlerinin olmaması da rekabet avantajı sağlamak ve başarılı olmak için göz önünde tutulması gereken konular arasındadır. Bu önemlerinden hareketler bahsi geçen üç konu araştırma konusu olarak belirlenmiş ve aralarında nasıl bir ilişki olacağı sorunsalına cevap aranmıştır. Araştırma, Kars ilinde faaliyette bulunan bir enerji şirketine bağlı çağrı hizmetlerindeki çalışanlarda yapılmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgularda beklenenin aksine Otantik liderlik ile Duygusal emek arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Buna karşılık Otantik liderlik anlayışı ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuşturAnahtar Kelimeler
Otantik Liderlik, Duygusal Emek, İşten Ayrılma Niyeti, Kars

Kaynakça

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri