• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 10. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.03.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısı 27.10.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  9. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, eğitim, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 10
  Bugün Toplam : 339
  Genel Toplam : 355741

Özet


SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORCU KİMLİKLERİ VE BAŞARI YÖNELİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sporcu öğrencilerin başarı yönelimleri ile sporcu kimlikleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmaya, Sakarya üniversitesi spor bilimleri fakültesinden 117 kadın, 283 erkek olmak üzere toplam 400 öğrenci katılmıştır. Araştırmada veri toplamak için, öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla cinsiyeti, bölümü, spor branşı, yaşı ve gelir düzeyi gibi soruları içeren kişisel bilgi formu; Öztürk ve Koca (2013), tarafından türkçeye uyarlanan Sporcu Kimliği Ölçeği (Athletic Identity Measurement Scale; Brewer ve Cornelius, 2001) ile 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği; Elliot ve Murayama (2008) geliştirdiği ve Akın (2006) tarafından türkçeye uyarlaması yapılan ölçme araçları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, kadın öğrencilerin öğrenme yaklaşma ve performans yaklaşma yönelimlerinin erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sporcu kimliği ölçeğinden aldıkları toplam puan ile başarı yönelimleri alt boyutlarından aldıkları puanlar arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Katılımcıların 386’sının güçlü sporcu kimliğine, 14’ünün ise zayıf sporcu kimliği sahip olduğu görülmüştür.Güçlü sporcu kimliğine sahip olan öğrencilerin performans kaçınma düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Spor, Başarı Yönelimi, Sporcu Kimliği, Performans.

Kaynakça

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri