• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • 12. Sayı

  Dergimizin 12. sayısı için makale kabul takvimi aşağıdaki gibidir. 

   

  Dönem / Sayı Makale Kabül Tarihi  E - Yayım Tarihi
   Nisan / 12  1 Kasım 2020 - 15 Mart 2021  30 Nisan 2021

  Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 47
  Bugün Toplam : 181
  Genel Toplam : 414730

İLAHİ KOMEDYA VE Mİ’RAÇNÂMELERDE CENNET TASAVVURUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARING THE IMAGINATION OF HEAVEN BETWEEN DIVINE COMEDY AND THE Mİ’RÂÇNÂMES )

Yazar : Ayşe ÇELEBİOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9
Sayfa : 67-88
436    295


Özet

Batı Hümanizminin kurucularından olan ve kendisi de sağlam bir din eğitimi almış olan Dante, İlahi Komedya’nın Cehennem, Araf ve Cennet bölümlerinin tamamında teoloji bilgisininin derinliğini ve aynı zamanda Yunan mitolojisine ait bilgilerini en ince ayrıntısına kadar dizelerine yerleştirmiştir. Belki de bu yüzden eseri okuyanlar konuların ne kadar tanıdık geldiğinden bahseder. Bilhassa Cennet bölümünde hem Eski Ahit, hem İncil hem de Kur’an’da tasavvur edilen mekânlar karşımıza çıkar. Cehennem bölümünde yer altına inen Dante’nin yolculuğu Araf’tan itibaren yukarıya doğru devam eder. Cennet’te ise Batlamyus’un (Klaudyos Ptolemaios, M.S 85-165) gezegenler ve burçlarla ilgili olarak ortaya sürdüğü teori doğrultusunda, gezegenlerin diziliş sırasına göre Arş-ı alâya kadar yükselmiştir. İsrailiyatın etkisinin bariz şekilde görüldüğü Klasik Türk Edebiyatındaki müstakil mi’râçnâmeler ve bazı mesnevilerin mi’râciye bölümlerinde de şairlerimiz Hz. Muhammed’in mi’râca çıkarken aynı sıralama ile çıktığını yazarlar. İspanyol oryantalist Miguel Asin Palacios Dante’nin Cennet bölümünü yazarken İbn Arabî’den çok fazla etkilendiğini hatta birçok konuda doğrudan alıntı yaptığını iddia etmektedir. Mi’râçnâme’leri ve İlahî Komedya’yı incelediğimizde İbn Arabî’nin, bilhassa gökyüzü ve cennet tasavvurlarının eserlere yansımasını büyük oranda görebiliriz. Ancak bu etkilerin yanı sıra mi’râç hadisesi ve Dante’nin metafizik yolculuğunun dinî birer eylem olmaları nedeniyle, Tevrat, İncil ve Kur’an’ın etkilerinin eserlere yansıması kaçınılmazdır. Bu çalışmada İlahi Komedya ve genel olarak mi’râciyelerin ortak ve farklı yönleri ile onları buluşturan İbn Arabî’nin ve Batlamyus’un teorilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Dante, İlâhî komedya, İbn-i Arabî, Batlamyus, Palacios, Cennet, Miraç-nâme.

Abstract

Being among the founders of Western Humanism, and a solid religious education of his own, Dante placed the knowledge the depths of theology and knowledge of Greek mythology in the depths of the Hell, Purgatory and Paradise sections of the Divine Comedy with full details in the lines. Maybe this is why the readers of the masterpiece mention how familiar topics are. In each of three parts of the work, as well as topics inspired from the Greek mythology, we encounter spaces imaged both in the Old Testament, Bible and Koran especially in the Paradise part. In part of Inferno, the journey of Dante who descends towards underground moves to upwards from limbo; whereas in Paradise, he ascends till the Throne of God based on the order of planets and the signs of zodiac put forward in accordance with the theory suggested by Ptolemy (Claudios Ptolemaios, A.D.85-165). On the other hand, our poets also narrated in the miraçnâmes and miraciye parts of several Mesnevis based in the Classical Turkish Literature which is obviously effected by İsrailiyat that the prophet Mohammed ascended to the miraj in the same order. The Spanish Orientalist Miguel Asin Palacios claims that Dante was influenced deeply by İbn-i Arabî while writing the part of Paradise, and he even quoted him directly for many topics. When we analyze the Miraç-nâmes and Divine Comedy, we can witness considerably the reflections of İbn-î Arabî’s sky and heaven imaginations particularly on the masterpieces. However, aside from these influences, because the occasion of the prophet’s ascension and Dante’s metaphysical journey are religious acts, the reflections of effects of Torah, Bible and Koran on the works are inevitable. In this study, a comparative analysis was made for the common and different aspects of Divine Comedy and the miraciyes in general, as well as the theories by İbn-i Arabî and Ptolemy, both of whom served as sources to the former works.Keywords
Dante, Divine Comedy, İbn-i Arabî, Ptolemy, Palacios, Heaven, Miraç-nâme.

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri