• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 11. sayısı, Ekim ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.09.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 10. sayısı 29.04.2020 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır. 

  10. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 6 araştırma makalesi ve 1 tercüme makale yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 10. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 1
  Bugün Toplam : 90
  Genel Toplam : 378115

OSMANLI KRONİKLERİ IŞIĞINDA SULTAN İBRAHİM VE DÖNEMİ (1640-1648)
(IN THE LIGHT OF OTTOMAN CHRONICLES SULTAN İBRAHİM AND HIS PERIOD (1640-1648) )

Yazar : Bekir GÖKPINAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 1-22
42    33


Özet

Sultan İbrahim, 1640-1648 yılları arasında saltanat sürmüş olup, döneminde çok dikkat çekici bir olay olmamakla birlikte şahsiyeti çok tartışılmıştır. Babası I.Ahmed ve annesi Kösem Sultan’dır. Kendisinden önce kardeşleri Osman ve Murad padişahlık yapmışlardır. XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde siyasi, ekonomik, idari, askeri ve sosyal birçok alanlarda kriz ve değişimler olmuştur. Buna ilave olarak Osmanlı hanedanı için de çok ilginç bir durum gerçekleşmiştir. Zira İbrahim, IV. Murad’ın son döneminde Osmanlı hanedanının hayatta kalan tek erkek üyesidir. Bu durum Osmanlı hanedanında saltanat için risk oluşturmuştur. Uzun süre sarayda tecrit edilmiş bir hayat yaşadığı için saltanatı süresince bazı uygunsuz tavırları onun akli melekelerinde problem olduğu şeklinde anlaşılmıştır. Aslında şehzadeliği döneminden gelen psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle zaman zaman devlet işlerinden kendini çekmiş, bunun sonucunda da etrafındaki insanların nüfuzunun artmasına yol açmıştır. Bu da yönetimde zaman zaman istikrarın bozulmasına sebep olmuştur. Bu dönemde yaşanan en önemli dış olay ise Girit seferlerinin başlamasıdır. Çalışmada Sultan İbrahim’in tahta çıkışından başlayarak bu dönemde yaşanan olaylar ele alınmıştır. Genel olarak XVII. yüzyıl ve özel olarak da bu dönem gerek Osmanlı tarihçileri gerekse batılı elçi ve seyyahaların dikkatini çekmiş ve çok sayıda eser yazılmıştır. Bu nedenle daha çok bu dönemi anlatan kronik eserler esas alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Sultan İbrahim, Girit seferi, Kösem Sultan, Emîrgûne oğlu Yusuf

Abstract

Sultan İbrahim was reigned between 1640 and 1648 and his personality was highly disputed, although tehere was not an extraordinary event during his time. His father is I. Ahmed and his mother is Kösem Sultan. His brothers Osman and Murad were the sultans before him. In the 17th century, there were crises and changes in many areas of the Ottoman state in the political, economic, administrative, military and social areas. Furthermore, a very interesting situation occurred for the Ottoman dynasty. Because İbrahim is the only surviving male member of the Ottoman dynasty in the later period of Murad IV. This situation represented a risk for the reign of the Ottoman dynasty. Since he lived an isolated life in the palace for a long time, some of his inappropriate attitudes during his reign were considered a problem in his mental abilities. In fact, he withdrew from governmental affairs from time to time due to psychological disturbances of the period of his principles and, consequently, led to an increase in the influence of the people around him. This situation has caused deterioration of stability from time to time. The most important external event experienced in this period is the beginning of Cretan campaigns. In our paper, the events that took place during this period since the throne of Sultan İbrahim were examined. This period drew the attention of both Ottoman historians, Western ambassadors and travelers, and many works have been written. For this reason, the chronicle works that describe this period are mostly taken as a basis.Keywords
Sultan İbrahim, Campaigns of Crete, Kösem Sultan, Yusuf The son of Emîrgûne

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri