• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • 12. Sayı

  Dergimizin 12. sayısı için makale kabul takvimi aşağıdaki gibidir. 

   

  Dönem / Sayı Makale Kabül Tarihi  E - Yayım Tarihi
   Nisan / 12  1 Kasım 2020 - 15 Mart 2021  30 Nisan 2021

  Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 2
  Bugün Toplam : 2
  Genel Toplam : 416338

OSMANLI KRONİKLERİ IŞIĞINDA SULTAN İBRAHİM VE DÖNEMİ (1640-1648)
(IN THE LIGHT OF OTTOMAN CHRONICLES SULTAN İBRAHİM AND HIS PERIOD (1640-1648) )

Yazar : Bekir GÖKPINAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 1-22
221    158


Özet

Sultan İbrahim, 1640-1648 yılları arasında saltanat sürmüş olup, döneminde çok dikkat çekici bir olay olmamakla birlikte şahsiyeti çok tartışılmıştır. Babası I.Ahmed ve annesi Kösem Sultan’dır. Kendisinden önce kardeşleri Osman ve Murad padişahlık yapmışlardır. XVII. yüzyılda Osmanlı Devletinde siyasi, ekonomik, idari, askeri ve sosyal birçok alanlarda kriz ve değişimler olmuştur. Buna ilave olarak Osmanlı hanedanı için de çok ilginç bir durum gerçekleşmiştir. Zira İbrahim, IV. Murad’ın son döneminde Osmanlı hanedanının hayatta kalan tek erkek üyesidir. Bu durum Osmanlı hanedanında saltanat için risk oluşturmuştur. Uzun süre sarayda tecrit edilmiş bir hayat yaşadığı için saltanatı süresince bazı uygunsuz tavırları onun akli melekelerinde problem olduğu şeklinde anlaşılmıştır. Aslında şehzadeliği döneminden gelen psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle zaman zaman devlet işlerinden kendini çekmiş, bunun sonucunda da etrafındaki insanların nüfuzunun artmasına yol açmıştır. Bu da yönetimde zaman zaman istikrarın bozulmasına sebep olmuştur. Bu dönemde yaşanan en önemli dış olay ise Girit seferlerinin başlamasıdır. Çalışmada Sultan İbrahim’in tahta çıkışından başlayarak bu dönemde yaşanan olaylar ele alınmıştır. Genel olarak XVII. yüzyıl ve özel olarak da bu dönem gerek Osmanlı tarihçileri gerekse batılı elçi ve seyyahaların dikkatini çekmiş ve çok sayıda eser yazılmıştır. Bu nedenle daha çok bu dönemi anlatan kronik eserler esas alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Sultan İbrahim, Girit seferi, Kösem Sultan, Emîrgûne oğlu Yusuf

Abstract

Sultan İbrahim was reigned between 1640 and 1648 and his personality was highly disputed, although tehere was not an extraordinary event during his time. His father is I. Ahmed and his mother is Kösem Sultan. His brothers Osman and Murad were the sultans before him. In the 17th century, there were crises and changes in many areas of the Ottoman state in the political, economic, administrative, military and social areas. Furthermore, a very interesting situation occurred for the Ottoman dynasty. Because İbrahim is the only surviving male member of the Ottoman dynasty in the later period of Murad IV. This situation represented a risk for the reign of the Ottoman dynasty. Since he lived an isolated life in the palace for a long time, some of his inappropriate attitudes during his reign were considered a problem in his mental abilities. In fact, he withdrew from governmental affairs from time to time due to psychological disturbances of the period of his principles and, consequently, led to an increase in the influence of the people around him. This situation has caused deterioration of stability from time to time. The most important external event experienced in this period is the beginning of Cretan campaigns. In our paper, the events that took place during this period since the throne of Sultan İbrahim were examined. This period drew the attention of both Ottoman historians, Western ambassadors and travelers, and many works have been written. For this reason, the chronicle works that describe this period are mostly taken as a basis.Keywords
Sultan İbrahim, Campaigns of Crete, Kösem Sultan, Yusuf The son of Emîrgûne

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri