• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • 12. Sayı

  Dergimizin 12. sayısı için makale kabul takvimi aşağıdaki gibidir. 

   

  Dönem / Sayı Makale Kabül Tarihi  E - Yayım Tarihi
   Nisan / 12  1 Kasım 2020 - 15 Mart 2021  30 Nisan 2021

  Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 19
  Bugün Toplam : 15
  Genel Toplam : 416353

TÜRKİYE’DE TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN DURDURULMASININ ANAYASAL ÇERÇEVESİ
(CONSTITUTIONAL FRAMEWORK OF SUSPENSION OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN TURKEY )

Yazar : Mehmet DEĞİRMENCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 45-72
320    161


Özet

Hukuk devleti ilkelerini benimsemiş olan ülkelerde, olağan dönemlerde olduğu gibi, insan hakları rejiminin olağanüstü dönemlerde de kurallara bağlanması gerekmektedir. Çalışmamızda amaç, temel hak ve hürriyetlerin olağanüstü dönemlerde durdurulmasının sınırsız olmadığını göstermektir. Böylece, olağanüstü dönemlerde maruz kalınabilecek keyfi uygulamaların önüne geçilmiş olacaktır. Çalışmamızda literatür taraması sonucu tarihsel karşılaştırma yöntemi de kullanılarak tarama/değerlendirme metodu kullanılmıştır. Literatür taraması sonucunda daha önce bizim çalışmamızda yer alan kavramları bir araya getiren hiçbir çalışma yapılmadığı ve böyle bir çalışma yapılması gerekliliği görülmüştür. Çalışmamızın henüz başında konu ile ilgili önemli kavramlar olan anayasa, insan hakları, temel haklar ve olağanüstü hal gibi kavramlar detaylı olarak ele alınmış, tarihsel süreç içerisinde bu kavramların durumu da anlatılmıştır. Temel haklar konusunda sınırlanma ve durdurulma kavramları arasında yaşanan kavram karmaşasının da önüne geçilmesi amacıyla bu iki kavram da incelenmiştir. Temel hakların kullanılmasının durdurulmasının hem günümüz anayasasında, hem de geçmiş anayasal metinlerde ne şekilde ele alındığı incelenmiş, Anayasa Mahkemesi’nin konu ile ilgili kararları da ortaya konulmuştur. Böylelikle, Türkiye Cumhuriyeti’nde Temel Hakların kullanılmasının durdurulması kavramının Hukuk Devleti ilkeleri ile bağdaşır bir şekilde Anayasal Metinlerde yer bulduğu görülmüştür.



Anahtar Kelimeler
Anayasa, Anayasal Metinler, İnsan Hakları, Temel Haklar

Abstract

The aim of our study is to demonstrate that stopping fundamental rights and freedoms in extraordinary periods is not unlimited. Thus, arbitrary practices that may be exposed in extraordinary periods will be prevented. In our study, the scanning/evaluation method was used by using the historical comparison method as a result of the literature review. As a result of the literature review, it has been seen that there is no study that brings together the concepts included in our study and the necessity of such a study. At the beginning of our study, concepts such as constitution, human rights, fundamental rights and state of emergency discussed in detail. In order to prevent the confusion between the concepts of restriction and suspension on fundamental rights, these two concepts were also examined. The ways in which the suspension of the use of fundamental rights was addressed both in today's constitution and in the past constitutional texts were examined, and the decisions of the Constitutional Court on the subject were also revealed. Thus, in Turkey, it has been shown that the suspension of the use of Fundamental Rights found a place in the constitutional text.



Keywords
Constitution, Constitutional Texts, Fundamental Rights, Human Rights

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri