• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • 12. Sayı

  Dergimizin 12. sayısı için makale kabul takvimi aşağıdaki gibidir. 

   

  Dönem / Sayı Makale Kabül Tarihi  E - Yayım Tarihi
   Nisan / 12  1 Kasım 2020 - 15 Mart 2021  30 Nisan 2021

  Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 16
  Bugün Toplam : 14
  Genel Toplam : 416352

CELAL NURİ İLERİ’NİN GÖZÜYLE KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE CİDDİ SONUÇLARI
(VIOLENCE AGAINST WOMEN FROM CELAL NURİ İLERİ’S POINT OF VIEW AND ITS SERIOUS CONSEQUENCES )

Yazar : Yasemin MUMCU    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 73-87
234    159


Özet

II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin önemli gazeteci ve yazarlarından Celal Nuri yazdığı çok sayıdaki makale ve kitapta kadınlar üzerinde özellikle durmuş, onlara uygulanan baskının, haklarından mahrum edilmelerinin doğurduğu ve doğurabileceği vahim sonuçlardan bahsetmiştir. Celal Nuri’ye göre, Batı’dan geri kalan ülkenin gelişmesi için ordu ve eğitim alanında yapılması gerekenler ön planda tutulmasına rağmen, en önemli unsur olan kadınlar unutulmuştur. Oysa kadınlar toplumun yarısını oluşturmaktadır ve toplumun temeli de onlardır. Kadınların ıslahı ile ülkenin ıslahı da mümkün olacaktır. İslamiyet’e göre vazifede olduğu gibi hukuk önünde de eşit olan kadından vazifelerini yerine getirmesi beklenirken hakları ellerinden acımasızca alınmıştır. Celal Nuri tarafından 20. yy. başlarında yazılan eserlere dikkatli bir gözle baktığımızda günümüzde gelinen noktanın –en azından Türkiye için- pek de kaçınılmaz olduğu görülecektir. Toplumun yarısını meydana getiren kadına yönelik şiddet bir süre sonra doğrudan veya dolaylı olarak topluma, ülkeye, tüm değerlere yönelik şiddet anlamına gelecek ve bunun geriye dönüşü de olamayacaktır. Bu bildiriyle amacımız, 20. yy. başlarında toplumumuzda var olan kadına şiddetin Celal Nuri tarafından nasıl görüldüğünü/algılandığını ve yazarın, günümüz için de geçerli olabilecek çözüm önerilerini ortaya koymaktır.Anahtar Kelimeler
Kadın, şiddet, Celal Nuri

Abstract

Celal Nuri was one of the important journalists and writers of the II. Constitutional and Republican periods, and he especially emphasized on women, mentioning the serious consequences of the pressure applied to them and the deprivation of their rights in many articles and books. According to Celal Nuri, although the things to be done in the field of army and education for the development of the country which was not as developed as the Western countries are prioritized, women, the most important factor, have been forgotten. However, women make up half of the society, and they are the foundation of society. The melioration of the country will be possible with the melioration of women. According to Islam, the women are equal before the law as well as in their duties but while they are expected to fulfill their duties, their rights have been brutally taken away. When we carefully check the works written in the twentieth century by Celal Nuri, it can be seen that the point reached today, at least for Turkey, seems to be inevitable. Violence against women, which constitutes half of the society, will mean violence against society, country, and all values directly or indirectly after a while and there will be no return. With this statement, our aim is to reveal how violence against women was perceived by Celal Nuri which existed in our society in the early twentieth century, and the author's suggestions for solutions which may still be valid today.Keywords
Woman, violence, Celal Nuri

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri