• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • 12. Sayı

  Dergimizin 12. sayısı için makale kabul takvimi aşağıdaki gibidir. 

   

  Dönem / Sayı Makale Kabül Tarihi  E - Yayım Tarihi
   Nisan / 12  1 Kasım 2020 - 15 Mart 2021  30 Nisan 2021

  Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 22
  Bugün Toplam : 7
  Genel Toplam : 416345

KADINLARIN YOKSULLUKLA MÜCADELESİNDE SOSYAL YARDIMLARIN ROLÜ: ERZURUM’DA BİR UYGULAMA
(THE ROLE OF SOCIAL ASSISTANCES IN WOMEN'S STRUGGLE AGAINST POVERTY: A CASE STUDY ON ERZURUM )

Yazar : Emine Demet EKİNCİ HAMAMCI  Kübra ANIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10
Sayfa : 105-131
227    172


Özet

Birçok toplumda kadınlar istihdam, çalışma koşulları, eğitim imkânları, sosyal yaşama katılım vb. hususlarda erkeklere nazaran daha kötü koşullara sahiptir. Bu durum ise kadınların yoksulluktan daha fazla etkilenmesine ve yoksulluğa karşı daha büyük bir mücadele vermesine yol açmaktadır. Bu mücadelede kadınlara birçok sosyal yardımlaşma kurumu da yardımcı olmaya çalışmaktadır. Ancak “Sosyal yardımlardan kadınlar haberdar mı?” ve “Verilen destekler kadınların sorunlarını çözüme kavuşturabilmekte mi?” sorularını cevaplandırmak önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmada farklı kurumlar tarafından verilen sosyal yardımların yoksulluk ile mücadeledeki rolünü ve kadınların bu kurumlara bakış açısını tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışmada Erzurum ilinde ikamet eden görece yoksul (ilk %10’luk dilim) 200 kadın ile bir anket çalışması yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre kadınlar hibe şeklinde yardım almaktan hoşlanmamakta ve sosyal yardım kuruluşlarının yardımlarından haberdar olmada sıkıntı yaşamaktadır. Ayrıca parasal destekler sadece günlük ihtiyaçları karşılayabilmektedir. Bunun yerine katılımcılar mesleki yeterlilik kazanabilecekleri imkânlar yakalayarak istihdama katılmak istemektedir.Anahtar Kelimeler
Kadın Yoksulluğu, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Sosyal Yardımlar, Erzurum

Abstract

In many societies, women have worse conditions in matters as employment, educational opportunities, participation in social life, etc. than men. This problem causes women to be more affected by poverty and to struggle against it. Many social assistance organizations also try to help women in the struggle against poverty. But at this point, it is important to answer some questions as "Are women aware of social assistances?" and "Could these supports solve women's problems?”. The aim of this study is to determine the role of social assistances aid given by different institutions in the struggle against poverty and women's perspective on these institutions. In the study, a questionnaire has been conducted with 200 relatively poor women (first 10%) residing in Erzurum. According to the results, women do not like to receive benefits in the form of grants and have difficulties in being aware of the social assistances. In addition, monetary supports could only meet daily needs. Instead, the women desire to participate in employment by capturing some opportunities to enhance their professional competence.Keywords
Women poverty, Struggle against poverty, Social assistances, Erzurum

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri