• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 10. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.03.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısı 27.10.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  9. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, eğitim, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 14
  Bugün Toplam : 57
  Genel Toplam : 331403

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında (1923–1940) Toplumcu-Gerçekçi Edebiyat Tartışmaları
(Socialist - Realistic Literature Discussions in Republican Period Turkish Literature (1923-1940) )

Yazar : Murat KACIROĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 27-71
553    539


Özet

Marksist estetiğin ikinci devresi Toplumcu-gerçekçilik olarak bilinir. 1934’teki Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi’nde kararlaştırılan bazı ölçütler bu anlayışın içeriğini belirlemiştir. Sanatçıdan sosyalist devrime hizmet etmesini isteyen toplumcu anlayış angaje bir edebiyat kurmaya çalışmıştır. Toplumcu-gerçekçilik Türk edebiyatını da etkilemiş, 1930’lu yıllardan itibaren toplumcu edebiyatla ilgili çeşitli konular tartışılmıştır. Bu tartışmalar daha çok sanat ve sanatçının toplumsal görevi konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Türk yazar ve eleştirmenlerinin Marksist estetikle ilgili kuramsal bilgilerinin yetersiz oluşu yüzünde konu daha çok halkçılık kavramı ekseninde ele alınmıştır. Türk yazarları Halka dönük edebiyatı toplumculuk olarak yorumlamışlardır.Anahtar Kelimeler
Marksist estetik, toplumculuk, edebiyat, yazar, Türk edebiyatı

Abstract

Socialist-realism is known as the second half of Marxist aesthetics. Some measures agreed in 1934 that the Soviet Writers Union Congress has determined the content of this understanding. Socialist approach to engage wanting to serve the socialist revolution, sought to establish a literary artist.Socialist-realism has also affected the Turkish literature, various issues were discussed socialist literature from the 1930s. These discussions have focused more on the social role of art and artists issues. Turkish writer and critic of the Marxist theoretical information about the inadequate aesthetic issues are discussed in more axis of concept of populism. Turkish authors have interpreted this as socialism facing the public literature.Keywords
Marxist aesthetics, socialism, literature, writer, Turkish literature.

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri