• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 19
  Bugün Toplam : 43
  Genel Toplam : 397932

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında (1923–1940) Toplumcu-Gerçekçi Edebiyat Tartışmaları
(Socialist - Realistic Literature Discussions in Republican Period Turkish Literature (1923-1940) )

Yazar : Murat KACIROĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 27-71
770    681


Özet

Marksist estetiğin ikinci devresi Toplumcu-gerçekçilik olarak bilinir. 1934’teki Sovyet Yazarlar Birliği Kongresi’nde kararlaştırılan bazı ölçütler bu anlayışın içeriğini belirlemiştir. Sanatçıdan sosyalist devrime hizmet etmesini isteyen toplumcu anlayış angaje bir edebiyat kurmaya çalışmıştır. Toplumcu-gerçekçilik Türk edebiyatını da etkilemiş, 1930’lu yıllardan itibaren toplumcu edebiyatla ilgili çeşitli konular tartışılmıştır. Bu tartışmalar daha çok sanat ve sanatçının toplumsal görevi konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Türk yazar ve eleştirmenlerinin Marksist estetikle ilgili kuramsal bilgilerinin yetersiz oluşu yüzünde konu daha çok halkçılık kavramı ekseninde ele alınmıştır. Türk yazarları Halka dönük edebiyatı toplumculuk olarak yorumlamışlardır.Anahtar Kelimeler
Marksist estetik, toplumculuk, edebiyat, yazar, Türk edebiyatı

Abstract

Socialist-realism is known as the second half of Marxist aesthetics. Some measures agreed in 1934 that the Soviet Writers Union Congress has determined the content of this understanding. Socialist approach to engage wanting to serve the socialist revolution, sought to establish a literary artist.Socialist-realism has also affected the Turkish literature, various issues were discussed socialist literature from the 1930s. These discussions have focused more on the social role of art and artists issues. Turkish writer and critic of the Marxist theoretical information about the inadequate aesthetic issues are discussed in more axis of concept of populism. Turkish authors have interpreted this as socialism facing the public literature.Keywords
Marxist aesthetics, socialism, literature, writer, Turkish literature.

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri