• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 13
  Bugün Toplam : 43
  Genel Toplam : 397932

Eşkıyalığın Engellenmesine Dair Sultan II. Abdülhamid’e Sunulan Bir Rapor
(On a Report Presented to Sultan Abdülhamid II Aiming to Prevent Brigandage )

Yazar : Naim ÜRKMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 1
Sayfa : 31-64
544    423


Özet

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ni uğraştıran meselelerden biri, hiç şüphesiz eşkıya hadiseleridir. Buna bağlı olarak bozulan aşayişin tekrar temin edilmesi, halkın güvenliğinin sağlanması ülkenin geleceği açısından oldukça ehemmiyet arzetmektedir. Bu mesele üzerine tecrübe sahibi olan bir bürok- rat, asayişin niçin bozulduğuna ve eşkıya hadiselerinin nasıl engelleneceğine dair görüşlerini, Sultan II. Abdülhamid’e rapor olarak sunmuştur. Rapo- runda bu sorunların; polis, jandarma, adliye personeli ve yargıçların kimi zaman umursamazlığı, kimi zaman da yeteri düzeyde eğitim almamış ol- maları, yetişme tarzları ve aldıkları ücretlerin az oluşundan kaynaklandığını ileri sürmüştür. Yazar ardından, eksikliklerin bertaraf edilmesi için alınması gereken tedbirleri ifade etmiştir.Anahtar Kelimeler
II. Abdülhamid, layiha, eşkıyalık, kolluk kuvvetleri, yargı mensupları.

Abstract

It is undeniable that, in 19th century, one of the most challenging subjects that Ottoman State was busy with was brigandage. Thus, reconstructing public order and providing citizens with security was so important for Ottoman State’s future. Given the significance of the situation, one of the most experienced bureaucrats of the Empire repared a report on how to cope with mobs and why the public order was corrupted, then presented it to the Sultan. In the report, he proposed that the main causes of this corruption on public order were negligentia of police, gendarmerie and judiciary crew or lack of education of those mentioned, their upbringing surroundings and their being less paid. Writer then proposed some solutions for the problems he presented before.Keywords

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri