• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 10. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.03.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısı 27.10.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  9. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, eğitim, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 10
  Bugün Toplam : 56
  Genel Toplam : 331402

Eşkıyalığın Engellenmesine Dair Sultan II. Abdülhamid’e Sunulan Bir Rapor
(On a Report Presented to Sultan Abdülhamid II Aiming to Prevent Brigandage )

Yazar : Naim ÜRKMEZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 1
Sayfa : 31-64
381    301


Özet

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ni uğraştıran meselelerden biri, hiç şüphesiz eşkıya hadiseleridir. Buna bağlı olarak bozulan aşayişin tekrar temin edilmesi, halkın güvenliğinin sağlanması ülkenin geleceği açısından oldukça ehemmiyet arzetmektedir. Bu mesele üzerine tecrübe sahibi olan bir bürok- rat, asayişin niçin bozulduğuna ve eşkıya hadiselerinin nasıl engelleneceğine dair görüşlerini, Sultan II. Abdülhamid’e rapor olarak sunmuştur. Rapo- runda bu sorunların; polis, jandarma, adliye personeli ve yargıçların kimi zaman umursamazlığı, kimi zaman da yeteri düzeyde eğitim almamış ol- maları, yetişme tarzları ve aldıkları ücretlerin az oluşundan kaynaklandığını ileri sürmüştür. Yazar ardından, eksikliklerin bertaraf edilmesi için alınması gereken tedbirleri ifade etmiştir.Anahtar Kelimeler
II. Abdülhamid, layiha, eşkıyalık, kolluk kuvvetleri, yargı mensupları.

Abstract

It is undeniable that, in 19th century, one of the most challenging subjects that Ottoman State was busy with was brigandage. Thus, reconstructing public order and providing citizens with security was so important for Ottoman State’s future. Given the significance of the situation, one of the most experienced bureaucrats of the Empire repared a report on how to cope with mobs and why the public order was corrupted, then presented it to the Sultan. In the report, he proposed that the main causes of this corruption on public order were negligentia of police, gendarmerie and judiciary crew or lack of education of those mentioned, their upbringing surroundings and their being less paid. Writer then proposed some solutions for the problems he presented before.Keywords

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri