• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 22
  Bugün Toplam : 49
  Genel Toplam : 397938

Geleneksel Çocuk Oyunlarının Değerler Eğitimi Açısından Önemi
(The Importance of Traditional Children’s Games in terms of Values Education )

Yazar : Yusuf Ziya Sümbüllü  M. Emin ALTINIŞIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 73-85
555    565


Özet

Her toplum, kültürünü ve sahip olduğu değerlerini koruma, bu değerleri gelecek nesillere muhtelif vasıtalarla ulaştırma amaç ve kaygısına sahiptir ki geleneksel çocuk oyunları kültür taşıyıcı- eğitici-öğretici muhtevası ve tatbikatı ile bu araçlardan biridir. Geleneksel çocuk oyunlarının ilgili toplumun değerler manzumesinden beslenmiş olmakla kolektif şuur temsilcisi ürünler olması, bu ürünlerin popüler kültür öğeleri karşısında dünden daha fazla hassasiyetle muhafazasını gerekli kılmaktadır. Popüler kültürün hayatımızın bütün safhalarında, geleneksel kültüre dönük bastırıcı, yok sayıcı, unutturucu etkisi, toplumsal dinamikler üzerinde her geçen gün telafisi zor hasarlara neden olmaktadır. Özellikle genç dimağların şuur altına bilinçli veya bilinçsiz bir suretle yerleşme eğilimi ve gayreti içerisinde olan yapay kültür karşısında doğal kültüre her zamankinden daha fazla sahip çıkmak gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmamızda geleneksel çocuk oyunlarının kişisel gelişim sürecinde, değerler eğitimi açısından katkısı üzerinde durulacaktır. Öğrendiklerimizin çoğunun yakınlarımızdan çevremizden öğrenildiği, özellikle çocukluk devresinde semboller eşliğinde hayat bulan geleneksel oyunların zamanla davranışa dönüştüğü göz önüne alındığında, çocuk gelişimi açısından geleneksel oyun kültürünün ne denli önemli olduğu daha net bir hale gelmektedir. İçerisinde yaşanılan toplumun değer yargıları etrafında neyin iyi, neyin kötü olduğu konusunda bir dizi somut veya soyut mesaj içeren geleneksel çocuk oyunları, ahlaklı bireylerden oluşan ideal toplumsal düzenin sağlanmasında tartışmasız bir öneme ve misyona sahiptir. Geleneksel çocuk oyunlarının duyuşsal ve bilişsel alanda icra ettiği işlevleri altı geleneksel çocuk oyunu üzerinden irdelemeye yönelik bir yapı taşıyan çalışmamızda ilgili oyunların genel kuralları, oynanma tarzı ve muhtevası yanında bu oyunların değerler kazanımı açısından yerine getirdiği işlev üzerinde de durulacaktır.Anahtar Kelimeler
Değer, çocuk, değerler eğitimi, kültür, gelenek

Abstract

Every society has the means and concern to protect its culture and values, to carry these values to the future generations via different tools and traditional children’s games are one of these tools with their culture carrier-educational- instructional content and practice. The fact that the traditional children’s games are collective conscience representative products by being fed from society’s values poems concerned makes it necessary to preserve these products more sensitively than yesterday in the face of popular culture items. The suppressing, ignoring, effacing effect, which faces traditional culture, of popular culture, in all aspects of our lives , results in drawbacks irrecoverable day by day on social dynamics. It is necessary to lay claim to the natural culture more than ever in the face of the artificial culture, which is consciously or unconsciously apt and in an effort to be engraved in the young minds in particular. In this direction, our study will be focused on the contribution of children’s games in the process of personal development in terms of values education. Considering most of what we have learned is learned from our relatives and environment, the traditional games, which come to life accompanied by symbols especially in childhood, become behavior over time; how much the traditional game culture is important in terms of child development is getting clearer. The traditional children’s games including a number of tangible or intangible messages regarding what is good, what is bad around the value judgments of the society lived in have an undisputed importance and mission in providing the ideal social order consisted of moral individuals. In our study which has a structure intended to analyze the functions the traditional children’s games perform in the affective and cognitive domain via six traditional children’s games, the function these games fulfill in terms of acquisition of values will be emphasized along with the general rules, playing style and content of the games concerned.Keywords
Value, child, values education, culture, tradition

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri