• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 20
  Bugün Toplam : 49
  Genel Toplam : 397938

Hegel’in İnsan Anlayışı
(Hegel’s Human Understanding )

Yazar : Demet KONUR  Salih TOPRAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 117-130
525    491


Özet

Bütün yapıp etmelerin başrolü olan insan üzerine tarih boyunca pek çok şey söylenmiştir. Felsefe tarihi içerisinde de insan; konumu, özellikleri, onu diğer canlılardan ayıran hususlar gibi birçok alanda incelenmeye çalışılmış; düşünürlerin felsefe sistemleri içerisinde detaylı olarak ele alınmıştır. Peki, bu durum tamamıyla sistemli ve bütünlükçü bir yapı arz eden Hegel sisteminde nasıl ele alınmıştır? 19. yy’ın büyük filozoflarından olan Hegel ortaya koyduğu Tin anlayışıyla kendi içinde adeta bir döngü barındıran tutarlı bir sistem geliştirmiştir. Amacının hakikati kurmak olduğunu sezdiren bu büyük filozof, ortaya koymak istediği hakikatin bilgisinin diğer bilgi alanlarındaki hakikatten farklı olması gerektiğini de vurgulamıştır. Bu hakikat bütünün hakikatidir. Bu düşüncesinden hareketle bütünlükçü bir yapı inşa eden Hegel için bu yapıda insan, tanrısal olana ulaşmaya en yakın olan mükemmel bir varlıktır ve merkezi bir konuma sahiptir. Hegel’in insan anlayışına yer vereceğimiz bu çalışmada onun felsefesine, dünya görüşüne, siyasetine, sanatına yani kısacası düşüncelerine de yer vermemiz gerekmiştir.Anahtar Kelimeler
Hegel, Tin, İnsan, Hegel’de İnsan, Bilinç, Öz-Bilinç.

Abstract

sophy history, it’s searched and evaluted with all details by philosopher in the philosophical systems that the human being’s status and features which seperate it from the other organisms. In this sense, we will ask that this situation how discussed in Hegel’s system which has integrity and systematically? Hegel, who is the most important philosopher of 19th century, improved a consistency system which has a circle in itself through his Spirit understanding. His aim is that establishing the truth and emphasizing his knowledge of truht are more different than the others. He tied to establish the truth of integrity. According to this, the human being is a perfect being who is closer to the divine and in this sense, human being’ status is a main centre. In this study we will touch on Hegel’s human being understanding which includes his political view, aestetical view and the philopohy of life (worldview).Keywords
Hegel, Spirit Sense of Hegel, Human, Human Sense of Hegel, Consciousness, Self- Consciousness.

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri