• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 10. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.03.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısı 27.10.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  9. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, eğitim, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 1
  Bugün Toplam : 115
  Genel Toplam : 315211

HANEFİ MEZHEBİNDEKİ ZEVİ’L-ERHAM SINIFININ CAFERİ FIKHI AÇISINDAN MUKAYESELİ TAHLİLİ
(A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ZEVI’L-ERHAM IN THE HANAFI SECT IN TERMS OF JAFERI JURISPRUDENCE )

Yazar : Aliye MÜRSELOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3
Sayfa : 1-12
340    261


Özet

Bu makalenin amacı İslam miras hukukunda yer alan zevi’l-erham adlı varis grubunu Hanefî ve Caferî mezhepleri bağlamında araştırmak, aralarındaki benzer ve farklı özellikleri ortaya koymaktır. Bilindiği üzere Caferi mezhebinde pay sahiplerinin tasnifi Sünni fıkhındakinden farklıdır. Bu yüzden adları farklı olsa da her iki mezhebin anlayışında aynı mirasçılar mirastan pay almaktalar. Bununla birlikte, mirasçıların aldıkları paylar arasında miktar bakımından küçük de olsa farklar bulunmaktadır. Bu makalede Caferi mezhebinde Hanefi mezhebindeki zevi`l-erham sınıfına denk gelen varislerin aldığı paylar örneklerle anlatılmıştır.Anahtar Kelimeler
Hanefi mezhebi,Caferi mezhebi, Zevi`l-erham,Miras, Muris, Varis, Farz, Red, Hacb.

Abstract

The aim of this article is to investigate the heir group called Zawi'l-erham in Islamic heritage law in the context of the Hanafi and Ja`fari denominations, to reveal similar and different characteristics between them. As it is known, it differs from the Sunni jurisprudence of the shareholders in the Ja`fari denomination. Because of this, even though their names are different, the same inheritors take the inheritance share in the understanding of both denominations. However, there are minor differences in the amount of shares of inheritors. In this article, the proportions of the heirs of the Hanafi denomination belonging to the class of Zawi'l-erham in the Ja`fari denomination are explained with examples.Keywords
Hanafi denomination, Ja`fari denomination, Zevi’l-erham, Inheritance,

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri