• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 10. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.03.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısı 27.10.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  9. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, eğitim, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 9
  Bugün Toplam : 47
  Genel Toplam : 330465

KANT VE WITTGENSTEIN’IN TANRI ANLAYIŞI: SESSİZ İMAN
(KANT’S AND WITTGENSTEIN’S PERCEPTION OF GOD: SILENT FAITH )

Yazar : Deniz YAVUZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 3
Sayfa : 57-66
423    509


Özet

Felsefenin temel disiplinlerinden ilki olan metafizik Aydınlanma felsefesinde epistemolojik içerikli olarak yeniden gündeme gelip tartışılmıştır. Bu tartışmalardan en önemlileri hiç şüphesiz Aydınlanma felsefesinden Kant’ın, çağdaş felsefeden ise Wittgenstein’ın başlatıp yaptıkları epistemolojik içerikli sorgulamalarıdır. Bu doğrultuda çalışmamızın konusu bu iki filozofun kesin bilgi için çizdikleri sınır problemiyle sınır dışı alanının nasıl ele aldığını ortaya koymaktır. Ayrıca bu filozofların Tanrı inancını nasıl temellendirdikleri de incelenmiş, Kant ve Wittgenstein felsefelerinde Tanrı sorununun nasıl tartışıldığı araştırılarak her iki filozofun Tanrı tasavvurundaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler
Kant, Wittgenstein, Metafizik, Epistemoloji, Tanrı, İman

Abstract

One of the fundamental disciplines of philosophy, metaphysics has become the main topic of discussion in Enlightenment philosophy in terms of its epistemological content and it has been discussed once more. The most important points of these discussions are undoubtedly Kant’s questionings belonging to the philosophy of Enlightenment and Wittgenstein’s questionings belonging to the contemporary philosophy both of which are full of epistemological content. In this respect, the topic of our study is to put forward how both of those philosophers deal with the concept of boundary that they have drawn for absolute truth and the concept of off-limits. This study points out how the issue of God has been discussed in Kant’s and Wittgenstein’s philosophies and the similarities and differences between both philosophers’ description of God.Keywords
Kant, Wittgenstein, Metaphysics, Epistemology, God, Faith.

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri