• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 9. sayısı, Ekim ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 01.10.2019 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 8. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 8. sayısı 30.04.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  8. sayımızda hakem süreçleri tamamlanan 7 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan eski Türk edebiyatı, tarih, iktisat, işletme ve İslam bilimleri ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 8. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

   

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 5
  Bugün Toplam : 63
  Genel Toplam : 256465

MİLLÎ MÜCADELE ve ERKEN DÖNEM CUMHURİYET ROMANINDA SİYASET-GÜÇ VE İKTİDAR SORUNU
(THE PROBLEM OF POLITICS-POWER AND POLITICAL POWER IN THE NOVELS OF NATIONAL STRUGGLE AND EARLY REPUBLIC PERIOD )

Yazar : Murat KACIROĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 4
Sayfa : 1-24
357    294


Özet

1919-1928 yılları arası Türk romanının gelişim süreci içinde bir geçiş dönemidir. Osmanlı’dan Cumhuriyet’te geçişi de karşılayan bu dönemde, Türk romanında siyasi konuların daha yoğun bir şeklide ele alındığı görülmektedir. Bu dönemde yayımlanan romanlarda hem II. Abdülhamit dönemi hem de İttihat ve Terakki dönemi eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Romancılar her iki dönemle ayrı ayrı hesaplaşama yoluna gitmişlerdir. II. Abdülhamit dönemine işaret eden romanlarda padişahın yönetim tarzı eleştirilirken, İttihat ve Terakki dönemini ise bu partinin ileri gelen yöneticilerinin yaptıkları hatalar üzerinde durulur. İktidar ve güç mücadelelerinin ele alındığı popüler-tarihî romanlarda ise Osmanlı sarayında yaşanan güç mücadeleleri ele alınır.Anahtar Kelimeler
Roman, Türk romanı, 1919-1928 arası iktidar, siyaset, çatışma.

Abstract

It is a transitional period in the development process of the Turkish novel between 1919-1928. In this period, which welcomed the transition from the Ottoman Empire to the Republic, it is seen that political issues are dealt with more intensively in the Turkish novel. In this novel published in the period. The period of Abdülhamit II. and the period of İttihat ve Terakki were considered with a critical approach. The Writter went to separate the two periods separately. In the novels pointing to the period of Abdülhamit II., the ruling style of the sultan was criticized, while the period of İttihat ve Terakki was focused on the mistakes made by the leading administrators of this party. In the popular-historical novels in which power and power struggles are handled, power battles in the Ottoman palace are handled.Keywords
Novel, Turkish novel, between 1919-1928, power, politics, conflict.

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri