• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 9. sayısı, Ekim ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 01.10.2019 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 8. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 8. sayısı 30.04.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  8. sayımızda hakem süreçleri tamamlanan 7 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan eski Türk edebiyatı, tarih, iktisat, işletme ve İslam bilimleri ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 8. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

   

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 10
  Bugün Toplam : 64
  Genel Toplam : 256466

TÜRKİYE’DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ
(FOREIGN DIRECT INVESTMENTS EFFECTS ON THE ECONOMIC GROWTH IN TURKEY )

Yazar : Abdulkadir KAYA  Yusuf KAHREMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 4
Sayfa : 25-39
437    474


Özet

Uluslararası sermaye hareketlerinin büyük bir kısmını oluşturan ve istihdam, teknoloji, işletme bilgisi, uluslararası piyasalara entegrasyon ve rekabet ortamının oluşturulması noktasında Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (DYSY), ekonomik büyümeye birçok fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de DYSY’nin, ekonomik büyümeyi temsilen kullanılan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) üzerindeki etkisi incelenmiştir. DYSY’ler ile GSYH arasındaki etkileşimi belirlemek amacıyla, Johansen-Juselius Eşbütünleşme ve Granger Nedensellik testi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda DYSY ile GSYH arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğu ve DYSY ile GSYH arasında çift yönlü nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ekonomik Büyüme, Sermaye Hareketleri

Abstract

When considering the benefits of Foreign Direct Investments (FDI) -consitute a large portion of international capital movement and provide a great benefit to economic growth to the country's economy in the point of employment, technology, business knowledge, integration to the international markets. In this study, a analysis has been done to see whether it makes the mentioned influence or contribution in Turkey and whether it supports the theory or not. Johansen-Juselius Cointegration and Granger causality tests are applied between FDI and Gross Domestic Product (GDP) variables that represent the economic growth. At the end of the study, it is FDI and GDP are cointration and that there exists bidirectional causality between FDI and gross domestic product.Keywords
Foreign Direct Investment, Economic Growth, Capital movements

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri