• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 9. sayısı, Ekim ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 01.10.2019 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 8. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 8. sayısı 30.04.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  8. sayımızda hakem süreçleri tamamlanan 7 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan eski Türk edebiyatı, tarih, iktisat, işletme ve İslam bilimleri ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 8. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

   

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 15
  Bugün Toplam : 64
  Genel Toplam : 256466

YERLİ VE YABANCI SEYYAHLARIN BAYBURT İZLENİMLERİ
(NATIVE AND FOREIGN TRAVELERS’ OBSERVATIONS ON BAYBURT )

Yazar : Yunus ÖZGER    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 4
Sayfa : 41-57
379    327


Özet

Bayburt, tarihi oldukça eskiye dayanan bir yerleşim alanıdır. Kalesi ve Çoruh nehri, şehrin öne çıkan fiziki unsurlardır. Önceleri çok işlek olan Trabzon-Tebriz kara yolu güzergâhında yer almış olması, stratejik önemini artırmıştır. Bu özellikleri nedeniyle Bayburt, XIII. Yüzyıldan itibaren birçok gezginin uğrak yeri olmuştur. XIX. Yüzyılda şehre uğrayan Avrupalı seyyah sayısı oldukça artmıştır. Seyyahların çoğunluğu Trabzon-Gümüşhane yoluyla Bayburt’a uğramışlardır. Şehre uğradığı tespit edilen en eski tarihli seyyah, XIII. yüzyıl sonlarında ziyaretini yapmış olan Venedikli Marco Polo’dur. Batılı seyyahların ziyareti özellikle XIX. Yüzyılda yoğunluk kazanmıştır. Bunlar arasında akla ilk gelen 1813 yılında Bayburt’a uğramış olan John Macdonald Kinneir’dir. Batılı gezginlerin yanı sıra Trabzonlu Aşık Mehmed ve Evliya Çelebi gibi yerli gezginler de Bayburt’u ziyaret etmişlerdir. Bu çalışmada, söz konusu yerli ve yabancı seyyahların Bayburt izlenimleri ele alınmıştır. Bayburt kalesinin fiziki durumu, Çoruh nehrinin şehir ekonomisine katkısı gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca şehrin sosyal hayatına ve demografik yapısına dair tespitlerine de yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Bayburt, seyyahlar, Evliya Çelebi, sosyal hayat, demografik yapı

Abstract

Bayburt has a long history of settlement. Bayburt Castle and Çoruh River are prominent places of the city. Its location on the Trabzon-Tabriz route, which used to be very busy, increased the strategic importance of the city. Therefore, many travelers have visited Bayburt since the 13th century. In the 19th century, the number of European travelers who visited the city has increased significantly. Most travelers arrived in the city via the Trabzon-Gümüşhane route. The oldest foreign traveler to the city was Marco Polo of Venice, who visited at the end of the 13th century. Western travelers’ visits to the city increased in the 19th century. John Macdonald, who arrived in Bayburt in 1813, is one of the most prominent of these visitors. In addition to Western travelers, native travelers such as Aşık Mehmed of Trabzon and Evliya Çelebi also visited Bayburt. This study examines these native and foreign visitors’ observations on Bayburt. The travelers commented on the physical condition of the Bayburt Castle and the contribution of Çoruh River to the city’s economy. They have also made observations about the social life and demographic structure of the city.Keywords
Bayburt, Travelers, Evliya Çelebi, social life, demographic structure

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri