• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 10. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.03.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısı 27.10.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  9. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, eğitim, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 13
  Bugün Toplam : 42
  Genel Toplam : 330460

SANATTA MODERNİZM VE MODERNİST ŞİİR ÜZERİNE BİR DENEME
(AN EXPERIMENT ON ART MODERNISM AND MODERNIST POETRY )

Yazar : Murat KACIROĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 5
Sayfa : 1-24
498    355


Özet

Aydınlanma düşüncesiyle şekillenen toplumsal değişim, yarattığı koşullarla insanlık tarihinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Modern Çağ olarak adlandırılan bu dönemle birlikte bireysel ve toplumsal hayat, köklü değişimlere sahne olmuştur. Teknolojik ilerleme, endüstrileşme, kentleşme ve kapitalist ekonomik düzen hayatın her alanını olduğu gibi güzel sanatları da derin etkilemiştir. Bu etkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan Modernizm kavramsal açıdan 20. yüzyılın başlarından itibaren Batı sanatlarına görülen değişimi karşılamak için kullanılmaktadır. Bununla birlikte Modernist sanatın/sanatların özellikleri hakkında ortak bir görüş ulaşıldığını da söylemek mümkün değildir. Kavramla ilgili yapılan değerlendirmelerde modernist sanatların dil ve biçim açısından önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek ölçüde radikal değişimler taşıdığı konusunda fikir birliğine ulaşıldığını da belirtmek gerekir. Bu değişimle bağlantılı olarak modernist şiirin en belirgin özelliği dili merkeze alarak onun söyleyiş imkânlarını olabildiğince genişletmektir. Şiiri amacı kendinde olan bir estetik mesele olarak gören modernist şairler, bir yandan serbest çağrışımlara dayanan bir şiir dili geliştirirlerken bu dil üzerinde de modern hayatın yarattığı koşullara yönelik tepkilerini dile getirmişleridir.Anahtar Kelimeler
Modernlik, Modernizm, sanat, modernist şiir, toplum, insan.

Abstract

Social change, shaped by the idea of enlightenment, has initiated a new era in the history of mankind with the conditions created. With this period called the Modern Age, individual and social life has become a scene of fundamental changes. Technological progress, industrialization, urbanization and capitalist economic order have profoundly influenced the fine arts as well as every field of life. Modernism, which emerged as a consequence of these influences, is conceptually used to accommodate the change in Western art from the beginning of the 20th century. However, it is not possible to say that a common view is reached about the characteristics of modernist arts. It should also be noted that in the evaluations made on the concept, consensus has been reached that modernist arts have radically changed in terms of language and form, which cannot be compared with previous periods. In connection with this change, the most prominent feature of modernist poetry is to expand the possibilities of its utterance as much as possible by taking the language center. Modernist poets, who see poetry as an aesthetic matter in their own right, have developed a language of poetry based on free associations while on this language they have expressed their reactions to the conditions created by modern life.Keywords
Modernity, Modernism, art, modernist poetry, society, human

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri