• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 29
  Bugün Toplam : 111
  Genel Toplam : 396572

İSPİR ÇATAKKAYA KÖYÜ DOĞUM GEÇİŞ MERASİMİ ÜZERİNE TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
(İSPİR ÇATAKKAYA VILLAGE ON BIRTH TRANSITION AGENDA DETERMINATION AND EVALUATIONS )

Yazar : Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 5
Sayfa : 75-102
638    399


Özet

Bir toplumun millet olarak adlandırılması, ilgili toplum mensuplarının sahip olduğu ortak paydalar doğrultusunda anlam kazanmaktadır ki bu paydalardan birisi de toplumun dünden bugüne biriktirdiği maddi-manevi değerlerini, yaşanmışlıklarını, pratiklerini, uygulamalarını, inanma ve inançlarını, yazılı-sözlü verimlerini bir potada ihtiva eden kültürdür. Kültür, kendini oluşturan tüm unsurlar ile bir bütünün adıdır ki bütünün doğru okunması, parçaların tespit ve tahlili ile mümkün olabilmektedir. Bir diğer ifade ile günün kabul, uygulama, inanış, inanma, ritüel nev’inden mevcut görüntüsü, bu türlerin ne surette, ne şekilde, niçin ortaya çıkmış olduğunun tespitine yönelik titiz bakış açısıyla manidar hale gelebilmektedir. Bu yaklaşım, Anadolu kültürünün muhteva itibari ile oldukça zengin bir dilimini oluşturan geçiş merasimlerine, bu merasimler etrafında kümelenmiş uygulamalara daha yakından bakma gereğini doğurur. Bu suretle çalışmamızda geçiş merasimleri olarak adlandırılan doğum, evlilik ve ölüm aşamalarından ilkine, doğum geçiş ritüeline, İspir Çatakkaya Köy’ündeki tespitler üzerinden mukayeseli bir yaklaşım gerçekleştirilecektir.Anahtar Kelimeler
doğum, kültür, gelenek, inanç, Çatakkaya

Abstract

The naming of a society as a nation is gaining significance in the direction of the common interests of the members of the relevant society, one of which is the culture that contains the material-spiritual values, experiences, practices, beliefs and beliefs written and verbal efficiencies that the society has accumulated today.Culture is the name of a whole with all its constituent elements, which can be achieved by correct reading, detection and analysis of parts. In other words, the present image from acceptance, practice, belief, belief, ritual nev of the day may come to a point of view with a meticulous point of view in terms of how, in what way, and why these kinds have emerged. This approach leads to a closer look at the transition ceremonies that constitute a very rich slice of Anatolian cultures as a whole, and the clustered practices around these ceremonies. In this way, a comparative approach will be realized from the stages of birth, marriage and death, which are called transitional ceremonies in our study, firstly through the determinations in the village of birth transit agenda, İspir Çatakkaya Village.Keywords
birth, culture, tradition, belief, Çatakkaya

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri