• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 11. sayısı, Ekim ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.09.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 10. sayısı 29.04.2020 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır. 

  10. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 6 araştırma makalesi ve 1 tercüme makale yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 10. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 7
  Bugün Toplam : 376
  Genel Toplam : 377642

PERS ŞİİRİNDE KLASİK ŞİİRDEN MODERN ŞİİRE GEÇİŞ SÜRECİ
(FROM CLASSICAL TO MODERN POETRY: A TRANSITION IN PERSIAN POETRY )

Yazar : Pouneh ABDOLLAHIFARD    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 6
Sayfa : 135-147
368    332


Özet

Fars dili ve edebiyatı; zengin geçmişi, geniş etki alanı ve değişik boyutlarıyla dünya edebiyatları, özellikle de doğu edebiyatları içerisinde önemli bir konuma sahiptir, en yakın ve komşusu olan Türk dili ve edebiyatıyla da klasik dönemlerden beri yakın ilişkisi olup divan edebiyatı üzerindeki etkisiyle de özgün bir yer kazanmıştır. Günümüzde Modern Fars şiiri, içerik, kalıp ve tarz, dil dokusu, bakış açısı, ifade tarzı ve yapısal bakımdan klasik şiirle farklılıklar göstermektedir. Modern Fars şiirinin temeli Nimâ Yuşic tarafından atılmıştır. Nîma benzersiz bir cesaretle, yeni bir düşünce ve bakış açısıyla, farklı bir açıdan şiire bakarak, yeni kelimeler, yeni kavramlar, kelimeler ve ifadeler arasında farklı ilgiler, değişik teşbihler, tamamen farklı yeni ifade tarzları ile şiirin tarzını değiştirmede büyük bir başarı elde edebilmiştir. Bütün bu yenilikler sonunda, onun eski şiir kalıplarını ve tarzlarını kırıp sınırlarını aşarak yeniye yönelmesini zorunlu hale getirdi. Bu yeni fikirler, yeni kavramlar ve mazmunlar; yeni tasvirler, yeni atmosfer, yeni çerçeveler; yeni bir dil ve ifade tarzı gerektiriyordu. Nitekim öyle de oldu ve Nimâ’nın şiirleriyle günümüzün yeni gerçekçi şiiri de ilk adımını atarak yola çıktı, onun sunduğu kriterler ve çerçeveleri kullanarak doğdu ve gelişti. Tabi ki bu yeni tarzın kenarında bir taraftan da klasik Fars şiiri özgün şekliyle yoluna devam etti. Bu çalışmada Nima Yuşic’ in modern çağdaş şiirde yaptığı değişikler teknik açısından ele alınmış ve şairin Fars şirinin bin yıllık köklü yapısı üzerine yaptığı değişiklikler araştırılmıştır.Anahtar Kelimeler
Şiir, Çağdaş Şiir, İran Şiiri, Nima Yuşic

Abstract

Persian language and literature, with its rich history, wide range of influence and various dimensions, has an important position in world literature, especially in eastern literature. There is a close relationship between Persian and Turkish language and literature, as neighbouring regions. It is known that divan literature has been affected by Persian language since the classical era. Nowadays, modern Persian poetry differs from classical poetry in terms of content, form and style, language texture, point of view, expression style and structural aspect. Nima Yushij has known to be the pioneer of the modern Persian poetry.Nima has shown a great courage, which lead him to achieve a great success, to change the style of poetry with new ideas, new concepts, new words and expressions, different inscriptions and different similes. All these innovations eventually made it necessary for him to break old patterns and styles of poetry and, to overcome the available boundaries. Accordingly, these new ideas and concepts, new descriptions, new atmosphere and new frameworks required a new language and style of expression. Indeed, by using the criteria and frameworks that Nimâ's poems offered, the first steps in the new realistic poetry was set out and developed. Of course, parallel to this new style, classical Persian poetry, on the other hand, continued on its original way. In this work, the changes that Nima Yushij has made in modern contemporary poetry are discussed in terms of technique and the changes that the poet made on the thousand year old rooted structure of the Persian poetry.Keywords
Poem, Contemporary Poetry, Persian poetry, Nima Yushij

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri