• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Nisan Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 8. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 01.04.2019 tarihine kadar dergimizin Makale Takip Sistemi'ne makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 7. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin Özel Sayı olarak çıkarmış olduğu 7. sayısı 31.12.2018 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  7. sayımızda hakem süreçlerini tamlayan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı, halk  edebiyatı, tarih, iktisat, işletme ve spor bilimleri ile ilgili makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 7. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 38
  Bugün Toplam : 15
  Genel Toplam : 248601

TÜRKİYE’DE BALKANLARA ARTAN AKADEMİK İLGİNİN BİR SONUCU OLARAK BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI
(BOSNIAN LANGUAGE AND LITERATURE PROGRAM AS A RESULT OF GROWING ACADEMIC INTEREST TO THE BALKANS )

Yazar : Ömer AKSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 5
Sayfa : 145-153
221    169


Özet

Türkiye’nin Balkanlara açılan kapısı konumunda olan Edirne’de, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde lisans düzeyinde faaliyet gösteren Boşnak Dili ve Edebiyatı programı hem Türkiye’nin Balkanlardaki stratejik hedefleri, hem de 400 yıldan fazla bir süre aynı devletin ve milletin bir parçası olduğumuz Boşnaklarla olan tarihî, dinî ve kültürel bağların yeniden tesis edilmesi adına mühim bir görev üstlenmektedir. 2007 yılında öğrenci kabulüne başlayan Boşnak Dili ve Edebiyatı programı, 11 yıldır eğitim-öğretime devam etmektedir. Program, Türkiye’nin Balkanlara yönelik gerçekleştirmiş olduğu ekonomik, politik ve askeri açılımların yanında kültürel açılımların önemli bir ayağını temsil etmektedir. Çalışmamızda böyle önemli bir misyonun ifası maksadıyla açılmış olan Boşnak Dili ve Edebiyatı programını müfredat ve stratejik hedefler bağlamında inceleyip Bosna Hersek’te ve dünyanın farklı bölgelerindeki Slavistik bölümlerinin müfredat programlarında yer alan Slav dilleri ve edebiyatları ile alakalı dersleri ve ders içeriklerini kıstas almak suretiyle programın işleyişi ve müfredatı ile alakalı bazı tespitlerde bulunacağız.Anahtar Kelimeler
Boşnak Dili ve Edebiyatı Programı, Boşnakça, Boşnak Edebiyatı.

Abstract

In Turkey's Edirne, as a door to the Balkans, Bosnian Language and Literature program offering the undergraduate education  within the Trakya University Faculty of Literature assumes a significant mission in terms of not only Turkey's strategic goals in the Balkans but also restoration of historical, religious and cultural ties with the Bosniaks that we have been part of the same state and nation for more than 400 years.The Bosnian Language and Literature program, that commenced accepting students in 2007, has been continuing education and teaching for 11 years. The program, besides Turkey's economic, politic and military initiatives towards the Balkans, it also represents an important branch of cultural expansion. In our study, after the examining the Bosnian Language and Literature program, that was initiated with the aim of such an important mission, in the context of the curriculum and strategic objectives, we will make some determinations related to the functioning of the program and the curriculum based on relevant lessons and course content with Slavic languages and literatures in the curriculum of the Slavic departmants of Bosnia and Herzegovina and the different parts of the world.Keywords
Bosnian Language and Literature Program, Bosnian, Bosniak literature.

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri