• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 11. sayısı, Ekim ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.09.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 10. sayısı 29.04.2020 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır. 

  10. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 6 araştırma makalesi ve 1 tercüme makale yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 10. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 9
  Bugün Toplam : 231
  Genel Toplam : 374933

DEĞİŞEN GÜVENLİK ANLAYIŞI VE KOLLUK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
(CHANGING SECURITY ENVIRONMENT AND NEW APPROACHES IN LAW ENFORCEMENT TRAINING )

Yazar : Güray ALPAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 5
Sayfa : 155-170
463    333


Özet

Günümüzde tüm dünyada güvenlik anlayışı yeniden sorgulanarak, geleceğin güvenlik ortamı tanımlanmaya çalışılmaktadır. Tehdit kavramı ve düşünce kalıplarının değişmesi ve tehdidin yayılması sonucunda karmaşıklık ve belirsizlik olarak nitelendirilen yeni güvenlik ortamında, kolluk kuvvetlerinin de kendilerini yeni bir bakış açısıyla bu ortamın gereklerine göre hazırlamaları gerekmektedir. Aynı şekilde eğitim alanında da birtakım yeni anlayışlar söz konusudur. Bu yeni anlayışların kolluk eğitimine yansıtılması, yeni ortamın gereklerine uygun personelin eğitimine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bireyin eğitilmesine yönelik ortaya çıkan yeni anlayışa göre, eğitimde kişi, yer ve zamana bağlılık azalmakta, bilgiyi aktarmaktan ziyade, onu kullanarak yeni bilgiler üretme son derece önem kazanmaktadır. Bu anlayışta öğretenin rolü de sorgulanmakta, ondan öğrencileri bireyselleştirmesi, öğrenciyi zihinsel açıdan zorlaması, düşünmeye sevk etmesi, akıl yürüterek eleştirel düşünme tarzı kazandırması, neden sonuç ilişkileri kurduracak şekilde düşünce ve olguları farklı şekilde ilişkilendirmeye yöneltmesi istenilmektedir. Geleneksel savaşın ötesinde cephesi belli olmayan, siviller ve devlet görevlileri arasındaki sınırları ortadan kaldıran yeni ve değişik bir savaş türünün ortaya çıktığı günümüz ortamında, çalışanlardaki tutku ve yaratıcılığı ve verebileceklerinin en iyisini ortaya çıkaramayan sistemler başarısız olmaktadır. Gelecekteki çatışma ortamlarını yürütecek liderlerin de, belirtilen yeni bakış açısına uygun olarak, öğrenmeyi öğrenmiş, bilgi harekâtını kavrayan, kendi kendine hızlı bir şekilde olayları değerlendirip gerektiğinde yeni ortama uygun kararları alabilen ve uygulayabilen liderler olarak yetiştirilmesi gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Değişen Güvenlik Ortamı, Eğitim, Davranış Değişikliği, Yeni Yaklaşımlar, Öğrenmeyi Öğrenme

Abstract

At the present day, the future security environment is tried be defined throughout the world by requisitioning the sense of security. In the new security environment that the concept of threat and thought patterns have changed and the treat is qualified as disseminating, complicated and uncertain, the law enforcement agencies should prepare themselves to the necessities of the subject environment with a new viewpoint. In the same manner, some new understandings concerning the training area are in question and it’s evaluated that reflection of these understandings on the law enforcement area would contribute considerably to the training of the personnel that are eligible for the necessities of the new environment. According to the new understanding based on the training of the individual; dependency on the person, place and time is decreasing and the use of knowledge and generating new knowledge from that all done instead of conveying the knowledge has been gaining importance. In this understanding, the role of the trainer is also questioned and he/she is demanded to individualize the trainees, compel the students intellectually and force them to think, made them gain critical way of thinking by reasoning and direct them to correlate the ideas and phenomenon in a different way so as to make them establish cause and effect relation. In the recent environment a new and different type of war, which removes the borders between the goverment officials and the civilian and has uncertain front, has emerged beyond the traditional war. In this environment the systems, that cannot reveal the ambition and creativity of their personnel and bring out their best, fail. Also the leaders that will command this conflict are supposed to be trained as the leaders that have learned to learn and comprehended the information operations, which can take and implement the decisions that are appropriate to the environment by evaluating the cases rapidly by themselves when required.Keywords
Changing Security Environment, Training, Behavioral Change, New Approaches, Learning to Learn

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri