• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • 12. Sayı

  Dergimizin 12. sayısı için makale kabul takvimi aşağıdaki gibidir. 

   

  Dönem / Sayı Makale Kabül Tarihi  E - Yayım Tarihi
   Nisan / 12  1 Kasım 2020 - 15 Mart 2021  30 Nisan 2021

  Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 22
  Bugün Toplam : 58
  Genel Toplam : 406212

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA ENDİŞELERİ VE KAYGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION OF JOB SEARCH WORRY LEVEL OF ASSOCIATE DEGREE STUDENTS )

Yazar : Veli Ahmet ÇEVİK  Melahat ÖNEREN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8
Sayfa : 1-12
653    512


Özet

Üniversitelerin ön lisans öğrencileri, üniversite öğrenimleri boyunca aldıkları temel eğitimler sonrasında çeşitli sektörlerde çalışmaya başlayacaklardır. Eğitim hayatları sona erme aşamasında hayata dair alacakları kararlar ve kariyer planlamaları, yaşamları boyunca alacakları en önemli kararlardan biridir. Mezun olan bazı ön lisans öğrenicisi kendi alanıyla ilgili herhangi bir lisans programına geçiş yaparak lisans mezunu olmayı isterken bazıları da direk iş hayatına atılmayı istemektedir. Bu iki seçenek arasında karar vermek veya iş hayatına atılma seçeneğinden sonra iş bulma süreci öğrencilerde fazlaca kaygıya yol açmaktadır. Kontrol edilemeyen ve sebebi belli olmayan duygular olarak ifade edilen kaygı, üniversite öğrencilerinin mezuniyet öncesinde ve sonrasında günlük yaşantılarını, arkadaşlık ilişkilerini, sosyal çevrelerini kısacası hayatın her anında kendilerini endişeye sürükleyen bir durum olarak karşılarına çıkmaktadır. Bu araştırmada, Büro Yönetimi öğrencilerinin de aralarında bulunduğu, Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaygı düzeylerinin ve bu kaygı düzeylerini etkileyen faktörlerin ilişkilerinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların kişisel bilgilerinin ve demografik durumlarının sorulduğu ‘Kişisel Bilgi Formu’ kullanılmıştır. Öğrencilerin kaygı düzeylerini ölçmek amacıyla Spielberger ve arkadaşları tarafından oluşturulan ve dörtlü likert tipindeki kırk maddelik ‘Sürekli Kaygı Ölçeği’ kullanılmıştır. Çalışmada anket yoluyla elde edilen birincil veriler SPSS 21.0 paket programıyla değerlendirilmiş ve analizlerde tanımlayıcı istatistiklere, standart sapma, t-testine, varyans analizine yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kaygı, Üniversite Öğrencileri, Mezun

Abstract

Associate undergraduate students of universities will start to work in various sectors after basic trainings they have taken during their university education. Decisions and career planning for life are one of the most important decisions they will make throughout their lives. With the increasing population in recent years, the number of associate degree departments of universities in our country has also increased rapidly. As a result of this increase, a large number of competitors have emerged in the process of getting students to work. Some undergraduate students want to graduate from a graduate program by transferring to a graduate program related to their field, while others want to be taken directly into business life. After choosing between these two options or choosing to work, the process of finding a job leads to a lot of worry in the students. The anxiety expressed as uncontrollable and unexplainable emotions comes out as a situation in which university students become worried about their daily life, friendship relations, social environments, in short, before and after their graduation. In this research, it was aimed to reveal the relations of the anxiety levels of the students of Osmancık Omer Derindere Vocational School of Hitit University and the factors affecting these anxiety levels, among which Office Administration students also have. In the survey, 'Personal Information Form' was used as a means of collecting personal information of participants and their demographic situation. Forty-item 'Trait Anxiety Scale' was used by Spielberger and colleagues to measure students' anxiety levels. In the study, the primary data obtained by the questionnaire were evaluated with SPSS 21.0 package program and descriptive statistics, standard deviation, t-test, variance analysis were included in the analyzes.Keywords
Anxiety, university student, graduated

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri