• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 11. sayısı, Ekim ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.09.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 10. sayısı 29.04.2020 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır. 

  10. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 6 araştırma makalesi ve 1 tercüme makale yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 10. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 3
  Bugün Toplam : 370
  Genel Toplam : 377636

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MESNEVİLERDEN YARARLANMA
(BENEFIT FROM MATHNAWIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS )

Yazar : Meheddin İSPİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 6
Sayfa : 149-168
390    234


Özet

Türkçe’nin yabancılara öğretilmesinde düşünülmesi gereken konulardan biri, divan şiiri unsurlarının ele alınıp değerlendirilmesidir. Divan şiiri zengin birikimiyle Türkçe ’ye olan ilgiyi artırmaktadır. Bir milletin temel yapı taşlarından biri kültürdür. Dil ise kültürün vazgeçilmez bir unsurudur. Türkçe ile yazılmış binlerce eser ve bu eserler içerisinde işlenen pek çok konu Türkçeye zenginlik katmaktadır. Divan Edebiyatında özellikle Mesnevilerde işlenen konuların çeşitliliği dikkat çekmektedir. Mesnevi nazım şekliyle çeşitli konularda yazılmış olan eserler, Türkçe’nin geniş bir sahada okunmasını ve sevilmesini sağlamıştır. Sade Türkçe ile yazılan ve Türk dilinin tüm zenginliğini işleyen bu eserlerin ele alınıp değerlendirilmesi, elde edilen malzemenin Türkçe’nin zenginliğine katılması ve Türkçe’nin ilgi alanının genişletilmesi gerekmektedir. Mesnevilerde ele alınan kısa hikâyeler okuyucuda merak uyandırmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde mesnevilerdeki bu hikâyeler, Türkçe’nin hem sevdirilmesi hem de öğretilmesinde önemli bir malzeme olarak kullanılmalıdır. Bu çalışmada divan şiirinin zengin malzemesini oluşturan mesneviler hakkında bilgi verildi. Mesneviler işledikleri konulara göre ele alınıp bu konuların Türkçe öğretime ne gibi katkılar sunacağı tartışıldı. Farklı dönemlerde farklı konularda yazılan mesnevilerden örnekler alınarak konuya kaynaklık edecek malzeme oluşturuldu. Elde edilen malzeme öğretimde kullanma biçimine göre alt başlıklara ayrıldı. Yabancılara Türkçe öğretiminde elde edilen malzemenin nasıl işleneceği tartışıldı. Elde edilen sonuçlar ortaya konuldu.Anahtar Kelimeler
Türkçe Öğretim, Divan Şiiri, Mesnevi, Hikâye.

Abstract

One of the issues that should be considered in teaching Turkish to foreigners is the consideration and evaluation of the elements of divan poetry. Divan poetry is increasing its interest to Turkish by its rich accumulation. One of the basic building blocks of a nation is culture. Language is an indispensable element of culture. Thousands of works written in Turkish and many subjects processed in these works add to the wealth of Turkish. The diversity of subjects in the Divan Literature, especially in the mathnawis, draws attention.The works written in various forms with the form of mathnavi poetry have enabled to be read and loved in a wide area of Turkish. These works which are written in plain Turkish and which process all the richness of the Turkish language to be handled and evaluated, to participate in the richness of Turkish by the material obtained and to expand the area of interest of Turkish are required. The short stories handled in the mathnawis are arouse curiosity on the reader. These stories in mesnevi in Turkish teaching to foreigners should be used as an important material both in the liking and teaching of Turkish. In this study, information about the mathnawis which constitute the rich material of divan poetry was given. Mesneviler was handled according to the subjects, and discussions were made on how these subjects would contribute to Turkish teaching. Examples from mathnawis written in different periods from different periods were taken and material was created to be the source of the topic. The material obtained was divided into subheadings according to the type of use in teaching. How to handle the material in teaching turkish to foreigners was discussed. The results obtained are presented.Keywords
Teaching Turkish, The Divan Poetry, mathnawi, Story

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri