• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 52
  Bugün Toplam : 163
  Genel Toplam : 395901

OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞININ DUYGUSAL EMEK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: ENERJİ SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ
(THE RELATIONSHIP OF AUTHENTIC LEADERSHIP BEHAVIOR WITH REGARD TO EMOTION AND INTENTION TO QUIT THE JOB: CASE OF THE ENERGY SECTOR )

Yazar : Erdoğan KAYGIN  Ali Çağlar GÜLLÜCE, Yunus ZENGİN, Deniz BAĞCIOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7
Sayfa : 197-224
445    278


Özet

Küresel düzlemde yaşanan rekabet yeni yönetim anlayışlarını gerekli kılmıştır. Bununla beraber işletme çalışanlarının, müşterileri memnun etmek ve işletmeden bir daha mal ve hizmet talep etmelerini sağlamak için duygusal olarak emek vermeleri önemlidir. Aynı şekilde çalışanların işlerini özümsemeleri ve işten ayrılma gibi bir niyetlerinin olmaması da rekabet avantajı sağlamak ve başarılı olmak için göz önünde tutulması gereken konular arasındadır. Bu önemlerinden hareketler bahsi geçen üç konu araştırma konusu olarak belirlenmiş ve aralarında nasıl bir ilişki olacağı sorunsalına cevap aranmıştır. Araştırma, Kars ilinde faaliyette bulunan bir enerji şirketine bağlı çağrı hizmetlerindeki çalışanlarda yapılmıştır. Araştırma sonucunda ortaya çıkan bulgularda beklenenin aksine Otantik liderlik ile Duygusal emek arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Buna karşılık Otantik liderlik anlayışı ile işten ayrılma niyeti arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmuşturAnahtar Kelimeler
Otantik Liderlik, Duygusal Emek, İşten Ayrılma Niyeti, Kars

Abstract

The global competition has made new management insights necessary. Besides, it is important that the employees of the enterprise work emotionally to satisfy the customers and to ensure that they demand the goods and services from the business. Likewise, the fact that employees' acceptance of their work and intention to quit are among the issues to be taken into account to ensure a competitive advantage and to be successful. These three subjects have been determined as the subject of research and the question of how a relationship between them will be answered. The research was conducted in employees of call services affiliated to an energy company operating in Kars. To the expected results, statistically significant and pozitive relationship was found between authentic leadership and emotional labor. On the other hand, a negative relationship was found between authentic leadership and intention to quit.Keywords
Authentic Leadership, Emotional Labor, Intention to quit, Kars

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri