• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Ekim Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 10. sayısı, Nisan ayında yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 15.03.2020 tarihine kadar  https://dergipark.org.tr/etusbed adresinden makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri

  Dikkat: 9. sayımız ile birlikte dergimizin tüm işlemleri Dergipark sistemi üzerinden yapılmaktadır. Lütfen makalelerinizi oraya yükleyiniz.

  Dikkat: Lütfen makalellerinizi dergimizin yazım ve yayın ilkelerine göre düzenleyerek gönderiniz. Aksi takdirde doğrudan reddedilecektir.


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI); 6. sayısı itibariyle de CiteFactor Academic Scientific Journals indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 9. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısı 27.10.2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  9. sayımızda, hakem süreçleri tamamlanan 9 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan edebiyat, eğitim, hukuk, tarih, iktisat, işletme ile alakalı makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 9. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 12
  Bugün Toplam : 150
  Genel Toplam : 352147

CUMHURİYET DÖNEMİNDE OLTU’DA İDARÎ TEŞKİLATLANMA (1923-1950)
(ADMINISTRATIVE ORGANIZATION IN THE REPUBLICAN PERIOD İN OLTU (1923-1950) )

Yazar : Ahmet KALKAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7
Sayfa : 131-178
439    316


Özet

Erzurum iline bağlı Oltu İlçesinin, tarihî bir yaklaşımla ele alındığı bu çalışmanın amacı, 1920’li yıllardan 1950 yılına kadar Türkiye’nin içinden geçtiği değişim ve yenilenme sürecinin Oltu’ya yansımalarını idarî açıdan incelemektir. Bu amaçla çalışmada ilk olarak, Oltu’nun tarihî gelişimi ve Oltu Şûrâ Hükümeti hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmış, 1923-1950 yılları arasında Oltu’nun idarî anlamda gelişim sürecinden bahsedilmiş, bu yıllarda Oltu’da görev yapan kaymakamlar ve belediye başkanları tespit edilerek yaptıkları çalışmalar özellikle kaymakamların biyografileri ile birlikte anlatılmıştır. İlçe belediyesinin teşkilatlanması, geçirdiği değişim süreci Oltu’ya yapılan hizmetlerdeki rolü, ya da eksik kalan, yapılamayan faaliyetlerin bundan sonraki yıllara yansımalarına yönelik tespitlerde bulunulmuştur. İlgili tarihlerde görev yapan il genel meclisi üyeleri ve bu üyelerin çalışmaları anlatılmış, bu süreçte yaşanılan siyasî gelişmeler ve sıkıntılar değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Oltu Tarihi, Yerel, Şura Hükümeti, Şehir, İdari Yapı

Abstract

Erzurum in the province of Olten of the district, the purpose of this study, which dealt with a historical perspective, 1920 of changes through which Turkey until 1950 and Oltu reflection of the renewal process is to examine administrative purposes. For this purpose, a brief briefing was given about the historical development of Oltu and the Government of Oltu Government. In the period between 1923 and 1950, the process of Oltu's administrative development was mentioned. especially the biographies of district governors. The organization of the district municipality, the process of change, the role of Oltu in the services carried out, or the missing, the reflection of the activities that can not be done in the next years has been made. The members of the provincial council members working on the relevant dates and the works of these members were explained, and the political developments and problems experienced in this process were evaluated.Keywords
Oltu History, Local, Government of Shura, City, Administrative structure

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri