• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.  Dergimizin makale kabul işlemleri DERGİPARK üzerinden gerçekleştirilmektedir.   Dergimizin 11. sayısı için makale kabulü başlamıştır.

  Makale Kabul Tarihi :  1 Nisan  - 15 Eylül 2020


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 42
  Bugün Toplam : 161
  Genel Toplam : 395899

ŞEKİ ESKİ HÂKİMİ SELİM HAN’IN OSMANLI DEVLETİ’NE İLTİCASI MESELESİ
(THE FORMER SHEKI EXECUTIVE SELIM KHAN’S SEEKING ASYLUM IN THE OTTOMAN EMPIRE )

Yazar : Qiyas ŞÜKÜROV    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7
Sayfa : 113-129
500    307


Özet

Şeki eski hâkimi Selim Han’ın Osmanlı Devleti’ne iltica etmesi meselesi, bu çalışmanın başlıca araştırma konusunu teşkil etmektedir. Tetkike tabi tutulan şahıs örneğinde 19. Yüzyılın ilk çeyreğindeki Azerbaycan hanlarının Osmanlı’nın bölgesel siyasetindeki rol ve önemlerinin keşfedilmesi, çalışmanın araştırma amacı olarak belirlenmiştir. Selim Han’ın neden Osmanlı topraklarına iltica ettiği ve Osmanlı devlet ricali tarafından nasıl karşılandığı gibi meseleler, araştırmanın başlıca problemleridir. Tüm bu sorunların çözümlenişinde ise konuya ilişkin Osmanlı ve Rus arşiv belgeleri kullanılmıştır. Tetkikler sonucunda ulaşılan bulgulara göre, Selim Han önce Erzurum’a, sonra ise Ankara’ya yerleştirilmiştir. Kendisine aylık 2.500 kuruş maaş tahsis edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Osmanlı-Azerbaycan Münasebetleri, Güney Kafkasya, Azerbaycan Hanlıkları, Selim Han

Abstract

In the context of this study, the incident of former Sheki executive Selim Khan’s seeking asylum in the Ottoman State is investigated. In the case of investigated person, the discovery of the main role and importance of the Azerbaijani rulers of the first quarter of the 19th century in the Ottoman political conception is the main objective of the study. The reasons why Selim Khan emigrated to Ottoman State and how he was greeted by Ottoman statesmen are the practical problems of research based on historical evidence. We tried to solve all the problems in the light of Ottoman and Russian archive documents. According to the final scientific findings, Selim Khan was firstly resident in Erzurum and then in Ankara. He was paid a salary of 2.500 qurush per month.Keywords
Ottoman-Azerbaijan Relations, Transcaucasia, Azerbaijani Khanates, Selim Khan

Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri