• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • 12. Sayı

  Dergimizin 12. sayısı için makale kabul takvimi aşağıdaki gibidir. 

   

  Dönem / Sayı Makale Kabül Tarihi  E - Yayım Tarihi
   Nisan / 12  1 Kasım 2020 - 15 Mart 2021  30 Nisan 2021

  Duyuru

  Dergimiz 11. sayıdan itibaren elektronik olarak yayın hayatına devam edecektir.


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 17
  Bugün Toplam : 15
  Genel Toplam : 416353

9 SayıEditör
Doç. Dr. Oğuzhan EKİNCİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

Editör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZER, Dr. Öğr. Üyesi Murat BAHADIR, Dr. Öğr. Üyesi Bahtinur MÖNGÜ

Erzurum  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKıvanç DEMİRCİ  
TÜRKİYE’DE HAYVAN YAŞAM KALİTESİ MEVZUATI VE UYGULAMALARI
Ss, 1-16
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.118
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ceren UTKUGÜN Sibel YAZICI  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ HOŞGÖRÜ DEĞERİNE YAKLAŞIMI
Ss, 17-31
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.119
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İmran DEMİR Fatma TEMELLİ  
MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MOTİVASYON VE BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Ss, 33-50
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.120
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Rümeysa KARS  
KAYSERİ ŞER’İYE SİCİLLERİ’NE GÖRE AİLENİN OLUŞUM SÜRECİNDE KADIN’IN ROLÜ (1700-1720)
Ss, 51-65
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.121
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Ayşe ÇELEBİOĞLU  
İLAHİ KOMEDYA VE Mİ’RAÇNÂMELERDE CENNET TASAVVURUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
Ss, 67-88
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.122
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Emre BELLİ Fatih BEDİR, Murat TURAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAŞAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Ss, 89-103
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.123
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Mehmet Tamer KAYA Hakkı YAZICI  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Ss, 105-136
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.124
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

İrşad Sami YUCA  
İNGİLİZ DİPLOMAT SİR HUGHE M. KNATCHBULL-HUGESSEN’İN TÜRK BOĞAZLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİ (1948)
Ss, 137-153
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.125
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |

Sevinç NAMLI Abdulkadir KAYA  
LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ: TRA1 ALT BÖLGESİ ÜNİVERSİTELERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Ss, 155-174
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.126
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin (PDF) |


Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :444 53 88 (2192) Faks :
Eposta :mustafa.bingol@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri