• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Aralık Özel Sayısı

  Kıymetli Bilim İnsanları,
  Dergimizin 7. sayısı, Aralık ayında bir Özel Sayı ile yayımlanacaktır. Siz kıymetli bilim insanlarından yazıları ile katkıda bulunmak isteyenlerin en geç 01.12.2018 tarihine kadar dergimizin Makale Takip Sistemi'ne makalelerini yüklemeleri rica olunur. Saygılarımızla.

  Dergi Editörleri


  İndeksler

  Dergimiz, 5. sayısı itibari ile ACAR İndeks, SOBİAD Atıf Dizini ve Internation Scientific Indexing (ISI) indeksleri tarafından taranmaya başlanmıştır.


  Dergimizin 6. Sayısı

  Değerli Bilim İnsanları,

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 6. sayısı 31.10.2018 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  6. sayımızda hakem süreçlerini tamlayan birisi İngilizce 11 araştırma makalesi yer aldı. Bu sayımızda yer alan eski Türk edebiyatı, Fars edebiyatı, İngiliz edebiyatı, Türk dili, tarih, iktisat, işletme ve spor bilimleri ile ilgili makalelerin ilgililere faydalı olmasını arzu ediyoruz.

  Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ETÜSBED)’nin 6. sayısına makaleleriyle katkı sağlayan değerli bilim insanlarına, hakemlere, dergimizin yönetim ve yayın kurulunda görev yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür eder; makalelerin bilim dünyasına yararlı olmasını temenni ederiz.

  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK

  Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ


 • Sayaç
 • Online Ziyaretçi : 2
  Bugün Toplam : 8
  Genel Toplam : 201053

Son SayıEditör
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÖZİTOK - Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan EKİNCİ

Yardımcı Editör(ler)
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÖZER, Dr. Öğr. Üyesi Murat BAHADIR, Dr. Öğr. Üyesi Bahtinur MÖNGÜ

Erzurum  2018

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSüleyman EFENDİOĞLU Esra YAVUZ  
KAZAK TÜRKÇESİNİN SÖZ DİZİMİ TERİMLERİ Ss, 1-32
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.71
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Yunus YÜCEL  
BİLGİ EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: YÜKSELEN EKONOMİLER ÖRNEĞİ Ss, 33-55
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.48
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Serkan NAKTİYOK Fatih YILDIRIM  
ETİK İKLİMİN İŞ TATMİNİ VE İŞE YABANCILAŞMA DÜZEYİNE ETKİSİ Ss, 57-71
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.62
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Emel ZORLUOĞLU  
A CRITIQUE OF SOCIAL SYSTEM IN VIRGINIA WOOLF’S MRS DALLOWAY Ss, 73-87
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.63
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Burak KOCAOĞLU  
OSMANLI DEVLETİ’İNDE BAZI ÖNEMLİ SİVİL ve ASKERİ YAPILARIN AYDINLATILMASI Ss, 89-95
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.67
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Güray ALPAR  
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KÖPRÜKÖY VE AZAP ZAFERLERİ Ss, 97-119
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.69
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Muhammet MAVİBAŞ Emre BELLİ  
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDE GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONELİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 121-133
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.66
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Pouneh ABDOLLAHIFARD  
PERS ŞİİRİNDE KLASİK ŞİİRDEN MODERN ŞİİRE GEÇİŞ SÜRECİ Ss, 135-147
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.58
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Meheddin İSPİR  
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE MESNEVİLERDEN YARARLANMA Ss, 149-168
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.70
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ömer AKSOY  
İLHAMÎ BABA JEPÇEVÎ’NİN TÜRKÇE NAMAZ RİSALESİ: TUHFETÜ’L-MUSALLİN VE ZÜBDETÜ’L-HAŞİİN Ss, 169-191
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.73
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Abdulkadir Sezai EMEÇ İkram Yusuf YARBAŞI  
TİCARİ DIŞA AÇIKLIK İLE ENERJİ TÜKETİMİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ss, 193-206
Doi Number :http://dx.doi.org/10.29157/etusbe.74
Özet | Tam Metin (PDF) | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |


Adres :Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ERZURUM
Telefon :+90 442 666 25 27 - 28 Faks :
Eposta :sbedergi@erzurum.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri